Klimaattop in Polen op maandag 3 december 2018

Vandaag wordt een klimaattop in Polen gehouden. Tijdens deze top komen ongeveer tweehonderd landen bij elkaar in de Poolse stad Katowice. Deze stad is een bijzondere plek voor een internationale klimaatconferentie. De Poolse regio staat namelijk bekend omdat er veel steenkool wordt gebruikt voor energiecentrales, kachels en zelfs in kooktoestellen. Polen moet behoorlijk wat actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het land moet afstappen van steenkool en bruinkool. Deze fossiele brandstoffen zorgen voor een enorme CO2 emissie. Inmiddels zijn verschillende landen in de wereld al bezig met de energietransitie. Volgens veel milieuorganisaties gaat deze energietransitie niet snel genoeg. De landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend zijn over het algemeen welwillend om de energietransitie te versnellen.

Toch gaat dat in de praktijk niet zo makkelijk en snel. Landen kunnen de transitie niet eenvoudig maken omdat ze afhankelijk zijn van andere energiebronnen. Zo is Nederland afhankelijk van een aardgasnetwerk. Dat kan niet snel worden opgevangen door stadsverwarming en geothermie en palletkachels. Polen ligt zelfs nog verder achterop in de energietransitie daar wordt nog grotendeels met steenkool gewerkt. Niet alleen voor het opwekken van elektriciteit worden steenkolen gebruikt ook voor de verwarming. Bij het verstoken van steenkool komt nog meer CO2 vrij dan bij het verstoken van aardgas. Tijdens de klimaattop in Polen zal ook het gastland kritisch naar zichzelf moeten kijken. Er moeten harde maatregelen worden genomen om de opwarming van de aarde te beperken. Het is nu maandag 3 december 2018 ongeveer drie jaar na de historische conferentie van Parijs. Het probleem van de opwarming van de aarde komt vandaag de dag duidelijk naar voren door de grote klimaatverschillen. Ook is het leefklimaat in verschillende steden door fijnstof en CO2 emissie nog steeds niet optimaal en kost de milieuvervuiling zelfs mensenlevens. Er moeten afspraken gemaakt worden om deze problemen effectief op de lossen, niet alleen voor de korte termijn ook voor de lange termijn.