Klimaattop Polen stopt op vrijdag 14 december 2018

De Klimaattop in Polen wordt vandaag, op vrijdag 14 december 2018, afgerond. Ongeveer tweehonderd landen hebben afgevaardigden gestuurd naar deze klimaattop. Deze hebben zich afgelopen twee weken bezig gehouden met het benoemen van plannen waardoor de opwarming van de aarde kan worden tegen gegaan. Over de uitkomst van deze Klimaattop is niet iedereen gerustgesteld. Gastland Polen speelde bijvoorbeeld een dubieuze rol als voorzitter van deze Klimaattop omdat het land nog grotendeels gebruikt maakt van steenkool voor haar energievoorziening.

Polen zou haar voorzitterschap volgens sommigen gebruiken om de verduurzaming tegen te gaan. Als voorzitter heeft het land namelijk een behoorlijke invloed op de plannen die in het Klimaatakkoord worden vastgelegd. Het lijkt er op dat er weinig concrete afspraken worden gemaakt tijdens de Klimaattop. Over de uitkomst hiervan wordt je op technischwerken.nl op de hoogte gehouden.