Nog 68 miljoen vierkante meter asbest op Nederlandse daken eind 2018

In Nederland is nog 68 miljoen vierkante meter asbest op aan daken aanwezig. Het overgrote deel hiervan is op daken van grote agrarische bedrijven aanwezig. Slechts twintig procent van het asbest is aanwezig op niet agrarische bedrijven. De overige tachtig procent ligt dus op de daken van agrarische gebouwen in Nederland.

Deze daken moeten tegen het einde van 2024 worden vervangen. Vanaf dat moment mogen er in Nederland geen asbestdaken meer aanwezig zijn. Gemiddeld kost het saneren van asbestdaken ongeveer 30.000 euro per duizend vierkante. Dat zou voor veel boeren een behoorlijk hoog bedrag zijn. De subsidiepot voor de verwijdering van de daken is echter al leeg. Essent heeft echter al aangegeven dat zij de sanering van daken wel wil betalen als er zonnepanelen op geplaatst mogen worden waarvan Essent de komende jaren een belangrijk deel van de opbrengst krijgt.