Verbod op asbesthoudende daken per 2024

Waarschijnlijk komt er een verbod op asbesthoudende daken dat ingaat per 2024. Deze doelstelling is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat haalbaar. Een verbod op daken met asbest zou volgens de staatssecretaris bovendien meer duidelijkheid bieden dan de huidige wetgeving.

Bericht aan de Tweede Kamer
Het bericht over het verbod op asbestdaken werd woensdag in een nota aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. In deze nota geeft de staatssecretaris bovendien antwoord op een aantal vragen met betrekking tot het voorgenomen verbod op asbestdaken. Er zijn momenteel nog veel onduidelijkheden met betrekking tot daken die asbest bevatten. Zo zijn eigenaren van asbestdaken op dit moment volgens de huidige wet verplicht hun panden zo goed te onderhouden dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Onduidelijkheid over asbestdaken
Volgens de staatssecretaris zorgt dit voor veel onduidelijkheden en is bovendien het gevaar voor de volksgezondheid groter dan veel mensen denken. Volgens de staatssecretaris komen er asbestvezels vrij na een periode van vijftien tot twintig jaar. Daarnaast komen er ook asbestvezels in de lucht als er brand ontstaat of wanneer het dak beschadigd door bijvoorbeeld storm.

Verbod op daken met asbest
Vanaf 2024 mogen asbestdaken in Nederland niet meer aanwezig zijn. Deze beslissing is gemaakt volgens van Veldhoven om hoge kosten en willekeur te voorkomen. Het is volgens haar niet mogelijk om per dak te beoordelen of het asbestdak een risico vormt. Dat is niet uitvoerbaar in de praktijk.