Geen compensatie voor verwijderen asbest van daken

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft in mei bekend gemaakt dat ze voor een volledig verbod is van asbesthoudende daken vanaf 2024. Dat betekent dat er vanaf dat jaar geen daken in Nederland meer mogen zijn die asbest bevatten.

Risico van asbest
Asbest vormt nog steeds een risico, ook wanneer de daken niet worden verandert of vernield. Het blijkt namelijk dat er na 15 tot 20 jaar kleine asbestdeeltjes los raken van de asbesthoudende daken. Deze deeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid. Bij brand of bij breuk komen nog meer schadelijke asbestdeeltjes in de lucht. Deze deeltjes zijn schadelijk bij inademing omdat ze zich vasthechten in de luchtwegen.

Verbod op asbestdaken
De staatssecretaris ziet daarom de asbestdaken liever verdwijnen. Een volledig verbod is volgens haar noodzakelijk om verwarring en willekeur te voorkomen. Daarom mogen er vanaf 2024 geen asbesthoudende daken meer in Nederland zijn.

DAV en DTA
Eigenaren van asbesthoudende daken zullen het asbest moeten laten verwijderen door een deskundige asbestsaneerder, deze hebben een opleiding gevolgd tot Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV). Deze werkt onder een persoon met geldige papieren voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Deze specialisten kosten echter geld evenals de apperatuur en beschermende kleding die ze gebruiken. Het is steng verboden om zelf asbest te saneren als men hiervoor niet de juiste papieren heeft.

Geen overheidsgeld voor verwijdering asbest
Eigenaren van asbestdaken krijgen echter voor het laten verwijderen van asbest geen financiële compensatie. Volgens de staatssecretaris zijn asbestproducten al vanaf 1993 verboden. Bovendien verminderen daken met asbest de waarde van een gebouw. Volgens Van Veldhoven zijn er voldoende goedkope alternatieve vormen van dakbekking voorhanden. Dit maakt vervanging van asbestdaken betaalbaar.