Asbest verwijderen van daken wordt duurder vanaf 2018

Het verwijderen van asbest van woningen en andere gebouwen kost geld. Om de mensen tegemoet te komen had de overheid voor het verwijderen van asbest subsidie beschikbaar gesteld. Het blijkt dat de totale subsidiepot bijna leeg is. Dit bericht werd bekend gemaakt door Trouw. Het dagblad heeft zich in haar berichtgeving gebaseerd op een rondvraag bij organisaties die betrokken zijn bij het verwijderen van asbest. Het verwijderen van asbest wordt asbestsanering en koste twee jaar geleden nog maximaal 160 euro per vierkante meter. Inmiddels is de prijs voor asbestsanering opgelopen naar een bedrag van maximaal 250 euro.

Asbest verwijderen kost veel geld
Asbestverwijderaars, asbestsaneerders en dakdekkers verhogen hun prijzen de afgelopen tijd. Door een besluit van de Tweede Kamer zijn ze verzekerd van werk. In het asbestbesluit is namelijk vastgelegd dat alle daken in 2025 asbestvrij moeten zijn. Deskundige asbestsaneerders zijn er niet veel in Nederland. Doordat er steeds meer werk komt voor deze vakmensen gaat de prijs ook omhoog. Er was subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die asbest op de daken van hun woning hadden. Er bleken echter zeer veel aanvragen te zijn voor deze subsidie. Daardoor is het totaal aan subsidiegeld grotendeels verstrekt. Het ministerie stelt geen nieuw geld beschikbaar. Daarnaast verzekeren een aantal verzekeraars geen asbesthoudende daken meer. De druk op de woningeigenaren van asbesthoudende woningen neemt toe.