Voor 2023 moet 30 miljoen vierkante meter kantoor worden verduurzaamd

Het verduurzamen van kantoren in Nederland verloopt nog moeizaam. Voor 2023 moet volgens een grove raming nog bijna 30 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlak worden verduurzaamd. Dit bericht werd maandag 2 september 2019 gemeld door vastgoeddatabedrijf Calcasa. Op 1 januari 2023 moeten namelijk alle kantoren in Nederland een energielabel hebben met een C of hoger. Op dit moment voldoet zestig procent van de kantoren nog niet aan de eisen die bij dit energielabel horen. Het is echter ook zo dat veel kantoren in 2019 nog geen energielabel hebben. Dat maakt het moeilijk om precies in te schatten hoeveel kantoren daadwerkelijk nog fors verduurzaamd moeten worden.

Bij een schatting van het aandeel kantoren dat al aan de eisen voor het energielabel voldoet, blijft er nog altijd een te verduurzamen aantal vierkante meters van 29,7 miljoen over. Volgens Calcasa zou dat betekenen dat er in de komende drie-en-een-half jaar nog ongeveer 8,5 miljoen vierkante meter per jaar zal moeten worden verduurzaamd. De afgelopen jaren werd ieder jaar slechts 4,2 miljoen vierkante meter kantooroppervlak in Nederland dusdanig verduurzaam dat een energielabel C of een nog zuiniger energielabel kon worden behaald. Calcasa geeft aan dat het tempo van verduurzaming nog verder kan worden verhoogd. Volgens het Bouwbesluit mogen panden vanaf 1 januari 2023 die een groter vloeroppervlak hebben dan 100 vierkante meter en nog niet voldoen aan de duurzaamheidseisen niet meer worden gebruikt. De druk op eigenaren van kantoren neemt toe.