Klimaattop 2018 belangrijk maar mogelijk resultaatloos

De klimaattop die in december 2018 wordt gehouden in Polen is belangrijk maar toch moet men rekening houden dat er niet of nauwelijks vooruitgang wordt geboekt ten opzichte van de klimaattop die eerder in Parijs werd gehouden. Tijdens de klimaattop in Parijs werden veel landen het met elkaar eens dat er daadwerkelijk stappen moeten worden genomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In Polen zullen de eerste plannen van de landen worden gepresenteerd. Deze top gaat dus over de invulling van het Parijsakkoord over klimaat. Er moeten dus besluiten worden genomen in het Poolse Katowice.

Dat wordt echter lastig want verschillende landen blijken niet of nauwelijks bereid om daadwerkelijk afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Een voorbeeld van een land dat zeker geen haast maakt met het afscheid van fossiele brandstoffen is Polen. De Poolse energievoorziening is sterk verouderd en nog steeds voor een groot deel afhankelijk van steenkool. Polen maakt er geen geheim van dat ze de steenkool nog niet los kan laten. Veel woningen worden verwarmd met steenkool. Er wordt elektrische energie opgewekt met steenkool en in sommige huizen wordt er zelfs gekookt op steenkool.

Het lijkt er niet op dat Polen deze steenkoolproductie en het steenkoolgebruik gaat reduceren. In plaats daarvan promoot Polen juist het gebruik van steenkool terwijl dit juist één van de grootste CO2 producenten is. Polen is de voorzitter van de klimaattop en heeft een belangrijke invloed op de uitkomsten van de onderhandelingen. Het lijkt er op dat Polen haar voorzitterschap juist aanwend om de ontwikkelingen in de wereldwijde energietransitie te vertragen. Dat werpt een ander licht op het gastland.