Nederland is tevreden over klimaatakkoord december 2018

De klimaattop van december 2018 is succesvol geweest volgens Marcel Beukeboom de speciale klimaatgezant die de Nederlandse delegatie heeft geleid tijdens de klimaattop die deze maand is gehouden in Polen. Volgens hem is het akkoord het “maximaal haalbare”. Aan de klimaattop in Polen deden ongeveer 200 landen mee en deze landen zaten niet allemaal op één lijn. Daardoor duurden de onderhandelingen langer dan van te voren werd verwacht.

Beukeboom geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt “over de vijf jaarlijkse nationale klimaatplannen, over rapportages over uitstoot en de vermindering daarvan en ook over het meenemen van de uitkomsten van de Talanoa-dialoog in de verbeterde nationale klimaatplannen.” Nu is het natuurlijk nog afwachten of de deelnemende landen daadwerkelijk de richtlijnen en doelstellingen nastreven.

Het klimaatakkoord zorgt er wel voor dat de landen gezamenlijk de ernst van de opwarming van de aarde onder ogen zien maar dan moeten de landen er wel gezamenlijk hard hun best voor doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat vereist op landelijk niveau veel inspanningen. Veel landen waaronder gastland Polen zijn nog niet vergevorderd met de energietransitie en zijn bijvoorbeeld nog afhankelijk van het sterk vervuilende steenkool. Voor die landen is er nog veel werk weggelegd om de doelstellingen te behalen van het klimaatakkoord.