Landen van klimaatakkoord komen maandag 3 december 2018 bij elkaar in Polen

Komende maandag zullen alle landen die het klimaatakkoord van Parijs steunen en ondertekend hebben bij elkaar komen in Polen. De bijeenkomst wordt gehouden in het Poolse Katowíce. Dit is het hart van de Poolse kolenindustrie. In Polen wordt nog steeds enorm veel steenkool uit de aardbodem gewonnen om vervolgens verstookt te worden. Vanaf de snelweg van Krakau naar Katowice is het landschap vol met grote kolencentrales en kolenmijnen. Daarnaast zijn er ook vele kolenkachels. Veel Poolse mensen gebruiken nog dagelijks kolen voor de kachels om hun huis te verwarmen. Soms worden kolen zelfs gebruikt om op te koken.

Naast steenkool wordt ook het sterk vervuilende bruinkool nog steeds in Polen gebruikt als brandstof. In 2016 werd 78 procent van de energievoorziening in Polen nog geproduceerd door steenkool en bruinkool te verbranden. Dat komt naar voren uit cijfers van Eurostat. Eurostat is het Europese bureau voor de statistiek. In Nederland werd slechts 32 procent van de energievoorziening uit steenkool gehaald in datzelfde jaar. Polen moet verduurzamen. In Nederland maakt men zich druk over aardgas en de CO2 emissie die vrijkomt bij het verstoken van aardgas. Bij het verstoken van steenkool en bruinkool komt echter nog meer CO2 vrij. Kortom die fossiele brandstoffen zijn nog veel schadelijker. Bovendien zijn in Polen nog nauwelijks windmolens of zonnepanelen aanwezig.

Veel Polen zijn blij met de steenkool en hoeven niet zo nodig te verduurzamen zolang er nog voldoende steenkool uit de aardbodem wordt gehaald. De mijnwerkers zijn bovendien bang om hun baan te verliezen als er minder steenkool wordt gewonnen. Toch moet ook Polen verduurzamen. Dit land moet net als andere Europese landen meer energie opwekken uit hernieuwbare energiebronnen. Misschien dat het overleg over het klimaatakkoord maandag kan bijdragen aan de bewustwording van de Polen. CO2 uitstoot moet je gezamenlijk reduceren en juist een land als Polen kan een enorme vooruitgang boeken als ze van de steenkool afstappen en overgaan op duurzame energiebronnen zonder CO2 emissie.