BBL is in 2018 investeren voor de toekomst van de techniek

BBL oftewel de Beroepsbegeleidende leerweg is een onderwijsmethode die kan worden gekozen op het middelbaarberoepsonderwijs (mbo). BBL vormt op het mbo de tegenhanger van BOL dat staat voor de Beroepsopleidende leerweg. Het interessante van BBL is dat dit een feite een variant is van het werken en leren. Dat houdt in dat iemand een groot deel van zijn of haar BBL opleiding op het werk uitvoert. Daarvoor is echter wel een erkend leerbedrijf nodig. Veel bedrijven in de techniek zijn bereid om een erkend leerbedrijf te worden of zijn al gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Dat is een verstandige keuze want BBL-instromers kunnen een effectieve oplossing vormen voor het personeelstekort van veel bedrijven in de techniek. Er staan namelijk veel vacatures open in de techniek die met het huidige aanbod aan werkzoekenden niet of nauwelijks kunnen worden ingevuld. Daarom is er behoeft aan een extra instroommogelijkheid voor werkzoekenden. In plaats van alleen ervaren personeel aan te trekken staan steeds meer bedrijven open voor gemotiveerde kandidaten die doormiddel van een opleidingstraject tot vakkrachten kunnen worden ontwikkeld. Daarvoor is BBL een effectief middel.

BBL is de toekomst
Bedrijven in de techniek gaan hierbij een samenwerking aan met een mbo-opleidingsinstituut zoals een ROC. Soms is er ook een intermediair zoals een VCU uitzendbureau betrokken bij de bemiddeling voor BBL-trajecten. Een intermediair kan vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen. Dat is in sommige gevallen noodzakelijk want in bepaalde technische sectoren zoals de installatietechniek en elektrotechniek is een zeer grote behoefte aan BBL-ers en kunnen veel bedrijven nauwelijks geschikte potentiële kandidaten vinden om hun BBL-plekken op te vullen. De netwerken van VCU uitzendbureaus kunnen dat effectief worden benut om geschikte kandidaten te vinden. Sommige uitzendbureaus in de techniek hebben zelfs creatieve oplossingen bedacht zoals een BBL carrousel waarin BBL-ers tussen werkgevers en projecten kunnen rouleren. Al deze investeringen zijn niet voor niets. Door in 2018 en 2019 te investeren in technisch personeel doormiddel van opleidingen kunnen vacatures op korte termijn maar ook voor de lange termijn worden opgevuld. Daardoor kan de krapte op de technische arbeidsmarkt effectief worden aangepakt. Geen wonder dat steeds meer uitzendbureaus en bedrijven kiezen voor BBL.