BBL als oplossing voor vergrijzing in de techniek in 2018

Het technisch personeel in Nederland vergrijsd. Dat is een opmerking die je regelmatig in nieuwsberichten over de technische arbeidsmarkt gelezen kon worden. In feite bedoelt men met het vergrijzen van technisch personeel dat de gemiddelde leeftijd van personeel dat in de (uitvoerende) techniek werkt steeds hoger wordt. De ervaren krachten verlaten op een gegeven moment de arbeidsmarkt omdat ze met pensioen gaan. Dit vertrek van de arbeidsmarkt is structureel omdat de arbeidskrachten die met pensioen gaan niet terugkeren op de arbeidsmarkt.

Wat is BBL?
BBL is een afkorting die staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit is een variant van het middelbaar beroepsonderwijs oftewel het mbo. Iemand die een BBL-opleiding volgt wordt ook wel een BBL-er genoemd en doet in feite werken en leren. Dat houdt in dat de BBL-er tijdens zijn of haar BBL-opleiding grotendeels aan het werk is. In totaal is de BBL-er wekelijks 3 tot 4 dagen aan het werk en gaat hij of zij 1 dag in de week naar school. Doordat de BBL-er zoveel uren ingezet kan worden in het werk kan hij of zij echt een vak leren in de praktijk. Een BBL-er leert tijdens zijn werkdagen de theorie van de opleiding daadwerkelijk toe te passen. Daar heeft niet alleen de BBL-er wat aan maar ook het leerbedrijf zelf. Een BBL-er voert namelijk ook daadwerkelijk werkzaamheden uit. Daarvoor is weliswaar begeleiding nodig maar het zorgt altijd voor extra productie, kwaliteit en kwantiteit. Een BBL-opleiding wordt in verschillende niveaus gegeven van niveau 1 tot en met niveau 4. Daardoor kan een BBL-er jaren lang bij een erkend leerbedrijf werken en zichzelf zo ontwikkelen van assistent tot vakvolwassen persoon.

Instroom van BBL-ers bij bedrijven
De tekorten die op de arbeidsmarkt door de vergrijzing ontstaan zijn duidelijk merkbaar in de toename in het aantal vacatures. Er is meer aandacht voor verjonging bij bedrijven in de techniek. Voor veel technische bedrijven is de instroom van jong gemotiveerd personeel zeer gewenst daarom houden bedrijven zich actief bezig met het werven van BBL leerlingen. Daarvoor onderhouden bedrijven contacten met opleidingsinstituten waar BBL-opleidingen worden gegeven maar ook met technische uitzendbureaus die bemiddelen in technische BBL-ers. Daarnaast ontstaan er ook steeds meer samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling op het gebied van BBL. Op die manier kunnen bedrijven onderling ervaringen uitwisselen en er tevens voor zorgen dat de BBL-er op de juiste werkplek wordt ingezet bij een erkend leerbedrijf. Bij een goed BBL-traject staat naast de ontwikkeling van de BBL-er ook de communicatie centraal. Deze communicatie vind plaats tussen de BBL-er, het opleidingsinstituut, het erkend leerbedrijf en eventueel het technisch uitzendbureau als deze partij is ingeschakeld in het BBL-proces.