BBL opleiding starten in februari 2019 in de techniek

Ook in februari kan men een BBL opleiding beginnen in de techniek. Voor een BBL opleiding is niet alleen een opleidingsinstituut nodig zoals een ROC maar ook een erkend leerbedrijf. Zowel opleidingsinstituten als leerbedrijven gaan flexibeler om met de startmomenten voor een BBL opleiding. In de techniek is sprake van een groot tekort aan personeel. Daarom gaan bedrijven en opleidingsinstituten met elkaar samenwerken om er voor te zorgen dat er zo snel mogelijk mensen gaan beginnen met een BBL opleiding in bijvoorbeeld in de installatietechniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek of mechatronica.

In al deze opleidingsrichtingen kan men zowel een Beroepsopleidende variant als een Beroepsbegeleidende variant volgen. BBL is de Beroepsbegeleidende variant en is in feite werken en leren. Het werken en leren heeft verschillende voordelen. Allereerst draait techniek voor een groot deel om vaardigheden in de praktijk. Daarom is een praktijkgerichte opleiding belangrijk als men een technisch beroep wil uitoefenen. Daarnaast is werken en leren doormiddel van een BBL opleiding bij een erkend leerbedrijf ook interessant omdat men tijdens deze BBL trajecten ook salaris verdient. Men werkt namelijk een groot deel van de werkweek mee met een ervaren monteur. Dat zorgt er voor dat de ervaren monteur de eenvoudige taken kan overdragen en zijn of haar kennis kan delen. De BBL-er heeft hier voordeel bij maar de monteur ook.

Het overdragen van kennis is namelijk een goede manier om ook je eigen vakkennis op niveau te houden en het geeft ook voldoening om iemand iets te leren. Voor het erkend leerbedrijf zijn BBL-ers nuttig omdat ze een deel van de werkdruk overnemen. Natuurlijk moet een BBL-er begeleid en ingewerkt worden maar in de periode na het inwerktraject kan een BBL-er vaak al als assistent meedraaien. Bovendien kan een BBL-er uitgroeien tot vakkracht en wordt daardoor alleen maar van meerwaarde voor het erkend leerbedrijf waar hij of zij werkzaam is.