Minister Schultz schaft bouwverbod aan kust niet af in 2016

Na vele protesten van belangenorganisaties, natuurverenigingen en politieke partijen kon Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu niet anders dan afzien van haar plan om het bouwverbod aan de kust op te heffen. Het initiatief van kustbeheerder Natuurmonumenten, beschermdekust.nl, had binnen een paar weken tijd al meer dan 100.000 handtekeningen ontvangen van verontruste burgers. Deze handtekeningen maken duidelijk hoeveel mensen in korte tijd tegen de plannen van de minister waren gekeerd.

Het bouwverbod blijft dus staan. De minister wil het er echter niet bij laten zitten. Ze heeft nu plannen om een zogenoemd ‘nationaal kustpact’ te sluiten met duidelijke landelijke regels. Natuurmonumenten heeft al laten weten dat ze haar best zal doen zonder concessies hun doel te bereiken. Volgens natuurmonumenten moet het bijzondere kustlandschap van Nederland goed beschermd worden in de toekomst.

Reactie van Technisch Werken
Net als bij alle plannen is het draagvlak van belang. Het statement van Natuurmonumenten is duidelijk ze willen de Nederlandse kust zo behouden als deze nu is. Als bouwen aan de kust mogelijk wordt dan kan dat niet meer worden teruggedraaid. Dat is precies de vrees van veel natuurliefhebbers.

Daarnaast is het zo dat het alleen voor rijke mensen mogelijk is om een duur complex aan de kust aan te schaffen. Voor de gewone burger, of Jan modaal, is dit vaak een droom die buiten bereik is. Toch zullen al deze gewone burgers wel vanaf het strand naar de dure complexen van de rijkere Nederlanders moeten kijken.