Aantal cao’s neemt toe in 2016

In Nederland is het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) toegenomen. Per één januari 2016 is het aantal cao’s in Nederland aanzienlijk hoger dan het aantal cao’s dat van kracht was in de afgelopen jaren. Op woensdag 3 februari 2016 werd door Werkgeversvereniging AWVN bekend gemaakt dat er op dit moment al 83 cao’s zijn afgesloten tussen werknemers en werkgevers. Als men dit aantal vergelijkt met het aantal in de afgelopen jaren dan ziet men dat het huidige aantal cao’s aanzienlijk boven het gemiddelde ligt. Het gemiddelde ligt ongeveer op vijftig cao’s.

Januari-cao’s
Cao’s die ingaan in januari worden ook wel januari-cao’s genoemd. In de huidige januari-cao’s is een loonstijging vastgelegd van gemiddeld 1,4 procent. Volgens de werkgeversadviseur komt dit overeen met de tendens van 2015. In dat jaar werd gemiddeld 1,5 procent loonsverhoging doorgevoerd.

Totaal aantal cao’s in 2016
Op dit moment zijn er tussen werkgevers en werknemers 196 collectieve arbeidsovereenkomsten getekend die verspreid over heel 2016 van kracht worden. Door de ondertekening van deze cao’s ligt de loonstijging van ongeveer 1,3 miljoen werknemers vast. In 2016 gaan de werknemers er gemiddeld 1,8 procent op vooruit.

Reactie van Technisch Werken
De toename in het aantal cao’s is goed nieuws voor werknemers. Het schept voor werknemers duidelijkheid onder welke arbeidsvoorwaarden zij hun werkzaamheden uitvoeren in verschillende sectoren. Ook voor werkgevers bieden de cao’s duidelijkheid. De werkgevers hebben door de afsluiting van de cao’s bovendien ook rust. Ze hoeven geen stakingen te verwachten en kunnen zich dus richten op hun primaire bedrijfsprocessen.