Aantal vaste arbeidscontracten neemt af aldus CPB in 2016

Volgens het Centraal Planbureau neemt het aantal vaste contracten af in Nederland. Dit komt door het beleid van de afgelopen kabinetten. Volgens het CPB valt Nederland ook wereldwijd op door het groeiende aantal werknemers dat als flexwerker wordt ingezet. De toename van het aantal flexcontracten ten opzichte van vaste contracten is opvallend. Dit is namelijk geen internationale trend. Directeur Laura van Geest geeft aan dat flexcontracten niet iets onvermijdelijk zijn. Verder is het aantal flexcontracten ook niet te danken aan het feit dat werknemers graag op basis van een flexcontract willen werken. Daarom trekt het CPB de conclusie dat de toename in het aantal flexwerkers vooral komt door het beleid van de overheid met betrekking tot de arbeidsmarkt.

Flexwerker is goedkoper
Voor Nederlandse werkgevers blijkt het in veel gevallen aanzienlijk goedkoper te zijn om een werknemer op flexibele basis aan het werk te helpen. Ook het inhuren van een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is vaak voordeliger voor werkgevers. Dit brengt bovendien ook minder risico’s met zich mee. De verschillen tussen de kosten en risico’s met betrekking tot een vaste kracht of een flexkracht zijn volgens het CPB dusdanig groot dat het zeker niet aantrekkelijk is voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen. Vooral werkzoekenden met nauwelijks opleiding en andere mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt werken vaak op basis van een flexibel arbeidsverband. Van der Geest vraagt zich af of de overheid dit moet willen.

Wet Werk en Zekerheid
De Wet Werk en Zekerheid ligt al geruime tijd onder vuur. Veel werkgevers vinden deze wet contraproductief. Werkgevers geven aan dat het moeilijk is om werknemers met een vast contract te ontslaan. Daarentegen kunnen werkgevers ook minder lang iemand op flexbasis aan het werk houden. Deze periode is nog twee jaar geworden. Daarna wordt de werkgever voor de keuze gesteld om een vast contract te bieden of niet. Meestal kiezen werkgevers er voor om laagopgeleide krachten te laten vertrekken. Dit schaad deze groep werknemers omdat zij noodgedwongen structureel op flexibele basis werken. Het CPB geeft aan dat ongeveer tachtig procent van de mensen die op een flexcontract werken eigenlijk liever een vast contract zouden willen hebben. Een vast arbeidscontract is vaak een voorwaarde die hypotheekverstekkers vereisen als er een hypotheeklening moet worden verstrekt.