Aantal vaste contracten neemt toe op arbeidsmarkt in 2019

De Rabobank heeft vrijdag 14 september 2018 bekend gemaakt dat de groei van de Nederlandse economie bijna over de piek heen is. Dat betekent iets gaat afzwakken het komende jaar. De werkloosheid zal wel verder dalen volgens de economen van de bank. Deze werkloosheid komt uit op 3,6 procent. Als dit daadwerkelijk gerealiseerd wordt is dit het laagste werkloosheidscijfer in vijftien jaar tijd. De arbeidsmarkt wordt daardoor steeds krapper, oftewel het aanbod aan personeel is steeds beperkter. Dat zorgt er voor dat bedrijven meer gaan doen om hun personeel te behouden. Een belangrijk middel dat hierbij wordt gehanteerd is het verstrekken van vaste contracten. De Rabobank verwacht dan ook dat het aantal werknemers met een vast contract zal toenemen de komende tijd.

De toename in het aantal vaste contractanten op de arbeidsmarkt heeft volgens de bank te maken met de toename van de werkzekerheid. Mensen met een vast contract worden minder snel ontslagen omdat het economisch nog steeds goed gaat. Daarnaast zal er ook een kleine toename zijn in het aantal flexwerkers dat een vast contract krijgt. Doordat er meer vaste contracten worden verstrekt zullen ook steeds meer werknemers zekerder worden over hun inkomen. Het consumentenvertrouwen neemt toe. Dat is over het algemeen een belangrijke aanjagende factor voor de economie. Mensen met een vast contract kunnen bovendien vaak makkelijker een lening afsluiten zoals een hypotheek op een woning. Dat zorgt ook voor een positief effect op de woningmarkt waar de bouwsector weer aan gekoppeld is.