Groei aantal zzp’ers neemt af in 2016

In 2016 is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) niet verder toegenomen. In het derde kwartaal van dit jaar was er desondanks een lichte stijging van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Deze stijging heeft er echter niet toe geleid dat het totale aantal zzp’ers is toegenomen in 2016. Aan het einde van 2016 hebben ongeveer een miljoen personen in Nederland zzp-werkzaamheden als hoofdbaan. Dit is vrijdag 18 november gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS is de afname in de groei van het aantal zzp’ers in Nederland te wijten aan het aantal zzp’ers dat is gestopt met het werken als zelfstandige. In heel 2016 is ongeveer vijf procent van de zzp’ers gestopt. Dit is een gemiddelde. In 2003 nam het aantal zzp’ers af met 4,1 procent. In 2016 nam het aantal personen dat startte als zzp’er niet af. Dit aantal blijft gelijk ten opzicht van 2015. Het jaar 2016 blijkt een jaar van stabilisatie. De jaren vanaf 2003 tot 2016 was er een duidelijke groei merkbaar in het aantal zzp’ers in Nederland. Vanaf het derde kwartaal tot 2016 is het aantal zzp’ers in Nederland met 63 procent toegenomen. Dit is een totale toename van 400.000 zzp’ers. Ook het aantal zelfstandigen dat personeel in dienst heeft is toegenomen in die periode. Dit aantal zelfstandigen met personeel nam toe met 23.000.

Van de personen die zijn gestopt met het werk als zzp’er is ongeveer de helft aan het werk gedaan in loondienst als werknemer. Daarvan is het overgrote deel op flexibele basis aan de slag gegaan. Dit kan bijvoorbeeld op uitzendbasis zijn of op basis van detachering. Het grootste deel van de zzp’ers die gestopt was met het werken als zelfstandige en niet als werknemer aan de slag is gegaan heeft de arbeidsmarkt verlaten. Men kan dus concluderen dat als een zzp’er gestopt is hij of zij aan de slag gaat als (flexibele) werknemer of de arbeidsmarkt gaat verlaten. Het aantal zzp’ers dat een baan heeft gevonden als werknemer is de afgelopen jaren sterker gegroeid dan het aantal zzp’ers dat is gestopt met werken.