Melden van misstanden bij uitzendbureaus heeft nauwelijks tot onderzoek geleid tot 2020

De afgelopen tijd heeft een melding over een misstand bij een uitzendbureau nauwelijks geleid tot een onderzoek. Er werd in totaal in slechts 10 procent van de meldingen besloten om een onderzoek uit te voeren door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de periode tussen 2018 en 2019 zijn in totaal 4.098 meldingen binnengekomen bij de inspectiedienst. Een groot aantal van deze meldingen ging over uitzendorganisaties die arbeidsmigranten bemiddelen. Op dit gebied kwamen 3.500 meldingen van mistanden niet tot een zaak. Dit bericht werd maandag bekend gemaakt door Pointer. Deze organisatie heeft de cijfers via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) opgevraagd. Van de ruim 4.000 meldingen hebben 477 meldingen tot een onderzoek geleid. Van deze onderzoeken werd in 154 van de gevallen het onderzoek zonder resultaat afgesloten. Daarnaast zouden ongeveer 178 onderzoeken nog in uitvoering zijn. Verder werd in 48 gevallen door de SZW een overtreding geconstateerd. De status van de overige meldingen is onduidelijk. Een groot aantal meldingen die werd gedaan ging om uitzendbureaus die arbeidsmigranten bemiddelen.

Uitzendbureaus voor arbeidsmigranten

Uitzendbureaus die arbeidsmigranten bemiddelen zorgen vaak ook voor de huisvesting. Die is dikwijls beneden peil. Zo zijn er regelmatig meldingen met betrekking tot de huisvesting waarbij er in sommige gevallen drie of vier mensen in één kamer worden ondergebracht. Daarbij slapen de arbeidsmigranten vaak met elkaar in een woonkamer. Het is meestal onmogelijk om de coronamaatregelen op te volgen zoals de anderhalve meter afstand regel. De verdenkingen die werden geuit bij de inspectie van SZW gingen met name over een vermoeden van arbeidsuitbuiting. Ook zijn er meldingen gedaan vanwege illegale tewerkstelling van arbeidsmigranten. Bovendien zijn er meldingen gedaan vanwege schijnconstructies. Verder zijn er meldingen binnen gekomen van belastingfraude of financiële fraude bij uitzendbureaus voor arbeidsmigranten. Sommige uitzendbureaus voor arbeidsmigranten vragen een deel van het salaris van arbeidsmigranten terug. Daarvoor krijgen deze arbeidsmigranten in ruil een som contant geld. Dat is een vorm van belastingontduiking. Het is voor de overheid echter lastig om malafide uitzendbureaus van de uitzendmarkt te weren. Dat komt omdat uitzendbureaus vaak verdwijnen als misstanden aan het licht komen. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld ongeveer 3000 uitzendbureaus verdwenen. Er worden ook vele uitzendbureaus onder een nieuwe naam weer opgestart. Dat maakt het bestrijden van malafide praktijken bij uitzendbureaus een hele lastige kwestie.