Coronacrisis heeft in 2020 niet tot extra uitval geleid op MBO opleidingen

De MBO Raad heeft bekend gemaakt dat er in 2020 nog geen sprake is van extra uitval van mbo-leerlingen vanwege de coronacrisis. Een woordvoerder van de MBO Raad heeft echter wel aangegeven dat een groot aantal jongeren het afstandsonderwijs zwaar vind. Leerlingen op het mbo hebben ook te maken met een mondkapjes advies en andere aanpassingen die een invloed hebben op het onderwijs. Het afstandsonderwijs is een onderwijsvorm waarbij de leerlingen thuis zitten en via een internetverbinding of digitaal kanaal contact hebben met elkaar en een docent. Het afstandsonderwijs zorgt er voor dat er weinig daadwerkelijk contact is tussen de leerlingen en de docenten. Dat is natuurlijk goed om een coronapandemie te beperken maar minder goed voor de sociale contacten. Juist contacten zijn voor leerlingen en docenten belangrijk omdat een school of opleidingsinstituut ook een sociale functie heeft.

Het afstandsonderwijs maakt de contacten minder persoonlijk en men voelt letterlijk en figuurlijk meer een afstand. Dat is niet voor elke leerling een gewenste situatie. Hoewel er vanwege de coronacrisis nog geen duidelijk meetbaar verschil is in het aantal schoolverlaters kan dit verschil wellicht in de toekomst duidelijker worden. Het punt is echter dat leerlingen door het verlaten van een school niet automatisch meer in hun sociale behoeften worden voorzien. Er worden immers niet meer contacten aangegaan als mensen van school af gaan. Schoolverlaten is dus geen oplossing om een beter socialer leven te krijgen. De kans op meer isolement is juist groter. Daarom is het belangrijk dat deelnemers de mbo-opleidingen blijven volgen. Bovendien kun je met een startkwalificatie vanuit het mbo veel meer kans krijgen op een baan. Door de coronacrisis is de werkgelegenheid voor mensen zonder startkwalificatie juist enorm teruggelopen.