Uitzendbureaus strenger gecontroleerd op malafide praktijken met EU-arbeidsmigranten in 2019

De overheid wil dat EU-arbeidsmigranten in Nederland veilig kunnen werken onder goede arbeidsomstandigheden en een goed loon. Uitbuiting moet worden tegen gegaan. Momenteel werken er in Nederland ongeveer 400.000 arbeidsmigranten bij verschillende werkgevers in bijvoorbeeld de landbouw, tuinbouw maar ook in de bouw, metaaltechniek en in de logistieke sector. Veel arbeidsmigranten werken via uitzendbureaus op tijdelijke basis bij diverse opdrachtgevers. Een aantal uitzendbureaus houdt zicht hierbij goed aan de regels maar er zijn ook uitzendorganisaties die het minder nauw nemen met de regels met betrekking tot het bemiddelen en tewerkstellen van buitenlandse werknemers. Deze uitzendorganisaties worden ook wel malafide uitzendbureaus genoemd. Malafide uitzendbureaus worden verdacht van uitbuiting en moeten hard worden aangepakt.

Daarom komt er een pakket aan maatregelen waarmee de positie van EU-arbeidsmigranten moet worden verbeterd in Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze maatregelen is een strengere inspectie door de overheid van uitzendbureaus. Daarnaast moet er ook een voorlichting plaatsvinden in de landen van herkomst van arbeidsmigranten over rechten van werknemers en plichten van werkgevers. Ook moet er een betere registratie van arbeidsmigranten worden gehouden. De ministers Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken pleiten hiervoor in een brief aan de Tweede Kamer die afgelopen vrijdag is behandeld. Er zijn volgens de ministers verschillende zaken die moeten worden aangepakt. Daarbij moet ook gekeken worden naar taalscholing en huisvestingsprojecten. Deze onderwerpen worden aangedragen als mogelijke oplossingen.