Aanpak malafide uitzendbureaus in 2014 gaat door

In 2013 werd duidelijk dat de regering malafide uitzendbureaus harder wil aanpakken. De aanpak van uitzendbureaus die zich niet aan de wet en de cao houden is geen eenvoudige zaak. In 2013 werd een proef gedaan waarbij de gemeente Rotterdam, het ministerie van Sociale Zaken en de uitzendbranche met elkaar samen hebben gewerkt om  malafide uitzendbureaus aan te pakken. Gedurende deze proef werden 138 uitzendbureaus onderzocht. De doelstelling was om minimaal honderd uitzendbureaus van de uitzendmarkt af te halen. Dit aantal werd echter niet behaald in 2013. In totaal werden afgelopen jaar 28 malafide uitzendbureaus in Rotterdam gedwongen om hun deuren te sluiten wegens malafide praktijken. Daarnaast waren er ook andere uitzendbureaus die een boete hebben gekregen. Veel van deze uitzendbureaus zijn verplicht om hun werkwijze aan te passen naar de richtlijnen uit de wet en de cao.

Arbeidsmigranten en uitzendbureaus
Met name arbeidsmigranten worden regelmatig door malafide uitzendbureaus niet op correcte wijze behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan onderbetaling. Daarnaast is ook illegale tewerkstelling aan de orde. Verder worden er door malafide uitzendbureaus ook overdreven hoge verblijfskosten op de lonen van arbeidsmigranten ingehouden. Dit wordt soms gecompenseerd met het betalen van reiskosten die bij het salaris worden opgeteld. Deze misstanden in de uitzendbranche zijn slecht voor het imago van uitzendbureaus en is daarnaast schadelijk voor de arbeidsmarkt in Nederland. Er ontstaat een oneerlijke concurrentie tussen arbeidsmigranten en arbeidskrachten met een Nederlandse nationaliteit.

Aanpak van malafide uitzendbureaus moet beter
De stichting ABU is tevreden over de proef. De ABU komt op voor de belangen van uitzendbureaus en maakt zich hard voor de kwaliteit van de dienstverlening in de uitzendbranche. De tevredenheid van de ABU over de proef wordt niet gedeeld door de gemeente Rotterdam. De gemeente noemt de uitkomsten van het onderzoek te mager. Een aantal uitzendbureaus worden nog onderzocht op het naleven van de wet. De gemeente wil dat uitzendbureaus aan strengere eisen moeten voldoen. Daarvoor zou een nieuw vergunningstelsel nodig zijn aldus de gemeente. Nieuwe uitzendbureaus zouden zich bij de gemeente moeten melden wanneer ze zich in de gemeente willen vestigingen. De gemeente beoordeeld de nieuwkomers op de uitzendmarkt en kan er dan voor kiezen om wel of niet een vergunning te verstrekken. Met dit nieuwe vergunningstelsel kunnen malafide uitzendbureaus van de uitzendmarkt worden geweerd. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken beslist in de maand maart van 2014 of het huidige certificeringsstelsel moet worden vervangen door een nieuw vergunningstelsel of niet.

Reactie van Technisch Werken
De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Rotterdam bijna dertig uitzendbureaus actief geweest die de zaken dusdanig slecht op orde hadden dat ze de deuren moesten sluiten. Dat is schrikbarend, vooral wanneer men daarnaast leest dan een aantal uitzendbureaus boetes hebben gekregen of nog een onderzoek moeten afwachten. In Nederland kunnen in alle gemeenten vele uitzendbureaus actief zijn die de zaken niet op orde hebben. De aanpak van Rotterdam heeft aangetoond hoe slecht het er voor staat in Nederland. De aanpak van malafide uitzendbureaus moet overal in Nederland worden doorgevoerd. Elk uitzendbureau dat zich niet aan de wet houdt dupeert gemiddeld minimaal 20 uitzendkrachten. Alleen al in Rotterdam zouden meer dan 550 uitzendkrachten door deze malafide uitzendbureaus gedupeerd kunnen zijn. Dit is echter een zeer lage inschatting die gebaseerd is op de 28 uitzendbureaus die daadwerkelijk hun deuren moesten sluiten. Het daadwerkelijke aantal gedupeerden zal daarom in de praktijk aanzienlijk hoger liggen. Daarom moet de aanpak van malafide uitzendbureaus nog harde worden.