Meer problemen verwacht rond invullen vacatures vanaf 2019

De komende jaren zal het voor veel personeelsfunctionarissen en recruiters lastig worden om vacatures in te vullen. De meeste vacatures zijn lastig vervulbaar wegens gebrek aan de beschikbaarheid van ervaren personeel op de arbeidsmarkt. Uit een onderzoek van het adviesbureau Berenschot komt naar voren dat werkgevers verwachten dat het invullen van vacatures de komende tijd alleen maar moeizamer gaat worden. De resultaten van het onderzoek werden dinsdag 14 mei 2019 gepubliceerd in het onderzoeksrapport HR-Trends 2019-2020.

In dit onderzoeksrapport staat onder mee dat werkgevers de focus leggen op het behoud van personeel en daarnaast ook veel aandacht blijven besteden aan het werven van nieuwe kandidaten voor openstaande vacatures. Veel bedrijven hebben de krapte op de arbeidsmarkt gemerkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet dinsdag ook weten dat de krapte op de arbeidsmarkt aan het toenemen is. Gemiddeld staan er 88 vacatures open per honderd werklozen. Het voorafgaande kwartaal stonden er nog gemiddeld tachtig vacatures open per honderd werklozen in Nederland.