Conclusie onderzoeksrapport HR-Trends 2019-2020: werkgevers legen focus op behoud van personeel

Volgens een onderzoeksrapport van adviesbureau Berenschot gaan werkgevers zich in 2020 voor het eerst in vijf jaar vooral richten op behoud en scholing van het huidige personeel in plaats van het werven van nieuwe werknemers. Deze conclusie staat in het onderzoeksrapport HR-Trends 2019-2020 van Berenschot welke dinsdag 14 mei 2019 bekend is gemaakt. In 2019 ligt de focus van veel bedrijven nog op het werven van nieuw personeel. Dat blijkt onder andere uit de enorme hoeveelheid vacatures die open staat op de arbeidsmarkt. In 2020 zou deze ontwikkeling echter omslaan. Dat hebben de hr-professionals aangegeven die tijdens het onderzoek van Berenschot zijn benaderd.

Ongeveer drie kwart van de hr-medewerkers die aan de onderzoek hebben deelgenomen geeft aan dat ze voor het eerst in jaren niet zijn overvallen door de krapte op de arbeidsmarkt. Dit kan men lezen in het rapport HR-Trends 2019-2020. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat ongeveer 22 procent van de ondervraagden op dit moment nog geen extra maatregelen heeft ingevoerd waarmee werknemers langer binnen het bedrijf gehouden zouden moeten worden. Bedrijven willen meer aandacht besteden aan een intern loopbaanbeleid doormiddel van een loopbaanprogramma of door het structureel aanbieden van opleidingen.

Er worden ook flexibele arbeidsvoorwaarden ingevoerd. Zo kunnen werknemers de arbeidsvoorwaarden van een bedrijf op een maatwerk manier laten aansluiten bij hun eigen werk en privésituatie. Er wordt meer geluisterd naar de wensen van werknemers. Bedrijven willen dat werknemers meer betrokken worden bij het bedrijf en de resultaten van het bedrijf. Daar staat tegenover dat bedrijven ook meer aandacht gaan besteden aan de wensen en loopbaanperspectieven van werknemers. Op die manier wordt gestreefd naar een langdurig dienstverband.