Vacatures op de arbeidsmarkt op recordniveau in eerste kwartaal 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dinsdag 14 mei 2019 cijfers bekend gemaakt over de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2019. Ook uit deze cijfers komt naar voren dat de arbeidsmarkt nog lang niet in balans is. De vraag naar werknemers is groter dan het aanbod van geschikte kandidaten. Het CBS spreekt van een recordspanning op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures op de arbeidsmarkt is in de eerste drie maanden eveneens op een recordniveau beland.

Gemiddeld waren er volgens het CBS in het eerste kwartaal 88 vacatures per honderd werklozen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens het statistiekbureau is de krapte op de arbeidsmarkt toegenomen omdat het aantal vacatures toeneemt en de werkloosheid afneemt. Het aantal vacatures neemt bijna in alle sectoren toe. Vooral in de bouw en de techniek staan veel vacatures open. Bedrijven zetten vacatures op hun websites maar ook op specifieke jobboards. Daarnaast worden veel vacatures ook via uitzendbureaus en andere intermediairs op de arbeidsmarkt verspreid. Desondanks blijven veel functies onvervuld vanwege de krapte op de arbeidsmarkt aan geschikte kandidaten.