Aantal zzp’ers afgenomen in 2017

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gedaald op de arbeidsmarkt. Het CBS maakte dit bericht bekend op woensdag 15 mei 2019. Uit de cijfers van het statistiekbureau blijkt dat er in 2011 ongeveer 23,3 procent zelfstandigen zonder personeel werkzaam waren in Nederland.

Dit aandeel is gedaald naar 18,6 procent in 2017. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn nog voorlopig. Volgens het CBS groeide in de periode tussen 2011 en 2017 het aantal zzp’ers dat het hoofdinkomen uit ondernemerschap haalde juist. In die periode steeg het aantal zzp’ers van 769.000 naar 906.000. Er zijn nog geen cijfers bekend over 2018.