Meer geld nodig vanuit de overheid voor de bouw van nieuwe woningen voor de woningmarkt vanaf 2021

De komende jaren zullen honderdduizenden woningen in Nederland moeten worden gebouwd om aan de vraag vanuit de woningmarkt te voldoen. De vraag is echter of deze ambitie gehaald kan worden als de overheid niet gaat bijspringen. Inmiddels zijn verschillende instanties die een beeld hebben van de woningmarkt tot de conclusie gekomen dat de woningmarkt zich niet uit zichzelf zal gaan herstellen. De marktwerking en de wet en regelgeving zijn onvoldoende effectief om de woningmarkt in Nederland balans te brengen. Inmiddels lijkt de overheid overtuigd dat er meer moet worden gedaan om de woningmarkt te redden. Ook nu lijkt geld de oplossing te vormen. Dat is tenminste wat demissionair minister Kajsa Ollongren van Wonen aan de Tweede Kamer heeft geschreven. De demissionair minister heeft voorgesteld dat de overheid moet bijspringen met 20 miljard euro aan investeringen. Deze investering zou met name nodig zijn in grote steden.

Vooral in binnensteden meer investeringen voor woningen

Wederom lijkt door dit voorstel een groot deel van het belastinggeld weer in de Randstad gepompt te worden terwijl de landelijke gebieden en kleine steden weer het nakijken krijgen. Ook in die regio’s neemt het tekort aan woningen toe. De demissionair minister wil echter eerst de aandacht vestigen op de grote steden. Tot 2040 zouden ongeveer 440.000 woningen moeten worden gebouwd met de investering. De komende tien jaar zouden 210.000 woningen worden gebouwd. Dat aantal vormt een groot deel van de 900.000 woningen die tot 2030 in Nederland gebouwd moeten worden om het tekort aan woningen tegen te gaan. In totaal zijn veertien projecten tegen het licht gehouden. Deze zouden volgens de demissionair minister complex zijn omdat het gaat om grootschalige gebiedsontwikkelingen die vooral in binnensteden plaatsvinden. Een aantal projecten vindt buitenstedelijk plaats. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gemeenten in Nederland ongeveer 13,7 euro tekort komen met betrekking tot de bouw van nieuwe woningen voor de komende jaren. In totaal is van de 33 miljard euro aan benodigde publieke investeringen nog ongeveer twee derde niet gedekt. Het lijkt er op dat de overheid voor een deel in het gat moet springen dat open staat door een gebrek aan publieke investeringen.