Nibud bezorgd over banken die klanten laten betalen voor contant geld opnemen

Het Nibud geeft aan bezorgd te zijn over de ontwikkeling dat banken hun rekeninghouders laten betalen voor het contant opnemen van geld. Dit bericht werd afgelopen dinsdag 22 juni 2021 bekend gemaakt door het budgetvoorlichtingsinstituut. Er zijn al een aantal banken waar rekeninghouders in bepaalde situaties geld moeten opnemen als ze teveel contant geld pinnen. Bij de ABN AMRO moeten klanten die meer dan 12.000 euro per jaar opnemen geld betalen. Daarnaast heeft ook de ING bij sommige pakketten vastgelegd dat er geld moet worden betaald als er veelvuldig contant geld wordt gepind. Het Nibud is met name bezorgd over deze ontwikkeling omdat contant geld gebruiken niet extra kosten met zich mee moet brengen. Daarnaast is er een duidelijke tendens merkbaar dat klanten bij steeds meer banken geld moeten betalen als ze geld opnemen. Banken zouden het tempo van hun klanten moeten volgen.

Veel mensen betalen liever met contant geld

Er zijn volgens het Nibud in Nederland nog heel veel mensen die contant geld betalen. In maart 2020 had De Nederlandsche Bank (DNB) de resultaten van een onderzoek gepubliceerd over het gebruik van contant geld. Hieruit kwam naar voren dat contant geld nog steeds een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Met name voor mensen die echt zicht willen hebben op het geld dat ze uitgeven. Sommige mensen voelen zich niet vertrouwd met digitaal betalingsverkeer of hebben niet de mogelijkheden om digitaal te bankieren omdat ze niet de beschikking hebben over de benodigde computerapparatuur en smartphones. Verder zijn er volgens directeur Arjan Vliegenthart veel mensen die moeite hebben met “abstracties zoals het digitale betalingsverkeer”. Daarnaast zijn er in Nederland ongeveer 2,5 miljoen inwoners die laaggeletterd zijn. Die hebben moeite met digitaal betalingsverkeer omdat ze niet alles goed kunnen lezen als ze digitaal bankieren. Bovendien zijn er volgens het Nibud ook mensen die veel baat hebben bij contant geld omdat ze dan een limiet hebben met betrekking tot hun uitgaven. Ze kunnen eenvoudigweg niet meer contant geld uitgeven dan ze in bezit hebben.