PBL: meer arbeidskrachten in de bouw nodig vanaf 2021

Er zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een aantal hindernissen die moeten worden overwonnen om het aantal woningen in Nederland te laten toenemen. Op dit moment is de vraag naar woningen nog veel groter dan het aanbod aan woningen. Er is dus sprake van een tekort aan woningen. Daarvoor moeten oplossingen worden bedacht. De oplossingen waarmee het PBL op dinsdag 13 april 2021 mee komt zijn niet verbazingwekkend. Zo hebben gemeenten meer geld nodig in de strijd tegen de woningnood. Verder moeten er volgens het planbureau meer arbeidskrachten in de bouw komen. Het zijn voor de hand liggende oplossingen die eigenlijk de afgelopen maanden en zelfs jaren al door verschillende instanties worden geroepen. Zo is het duidelijk dat de bouwsector al geruime tijd staat te springen om vakkrachten.

Installatiebranche

De installatiesector die voor de bouw een belangrijke rol vervuld in de energievoorziening heeft het op dit moment erg druk. Niet alleen voor het aanbrengen van nieuwe installaties in nieuwe woningen maar ook in het vervangen en renoveren van installaties in bestaande woningen. Door de energietransitie wordt er veel werk verricht in de bouw. Niet alleen op het gebied van installaties maar ook op het gebied van isolatie en verduurzaming. Een enorme werkdruk ligt nog voor de installatiebedrijven weggelegd als alle gasgestookte cv-installaties moeten worden vervangen door waterstofketels en andere oplossingen. Dat is een werkdruk die met het huidige personeel lang niet kan worden opgevangen. Extra personeel is daardoor noodzakelijk maar is helaas nauwelijks beschikbaar. Er moet meer personeel in de techniek en bouw worden opgeleid om de personeelstekorten goed aan te pakken.

Leefbaarheid

Het PBL heeft in een notitie voor de kabinetsformatie benadrukt dat het personeelstekort de grootste belemmering vormt voor de bouwcapaciteit in Nederland. Het opleiden van nieuwe vakmensen voor de bouw en het ontwikkelen van meer innovatie voor de bouw zou moeten worden gestimuleerd volgens het PBL. Gemeenten en andere organisaties die meedenken over ruimtelijke ordening zouden meer met elkaar in overleg moeten om oplossingen te bedenken voor het woningtekort in Nederland. Vooral onder jongeren en gezinnen zou er veel vraag zijn naar woningen. voor deze groepen zouden specifieke oplossingen moeten worden bedacht. Het is belangrijk dat hierbij ook naar de leefbaarheid wordt gekeken in plaats van het opbouwen van wijken met massa’s woningen zonder dat naar de veiligheid en het woongenot wordt gekeken.