Machinebouw heeft personeelstekort in 2017 en 2018

De industrie heeft te maken met een fors personeelstekort. Dit werd vrijdag 8 december 2017 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er staan veel vacatures open in de industrie maar binnen de industrie zijn er wel verschillen in de toename in werkgelegenheid. Sommige sectoren in de industrie hebben een groter tekort aan personeel dan andere sectoren.

Personeelstekort machine-industrie
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er vooral een groot personeelstekort bij bedrijven die werkzaam zijn in de machine-industrie. Ook bedrijven die machines repareren en installeren hebben te maken met een groot personeelstekort. Daardoor staan er in deze bedrijven veel vacatures open. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2017 had bijna een kwart van de bedrijven in deze branches te maken met een tekort aan personeel. Technische uitzendbureaus zoeken ook naar personeel voor hun opdrachtgevers in deze sectoren. Echter merken ook uitzendbureaus dat vacatures lang open blijven staan omdat geschikt personeel nauwelijks te vinden is.

Industriebedrijven voor de bouw
Er zijn ook verschillende bedrijven actief in de productie van materialen voor de bouw. Ook deze bouwgerelateerde industriebranches hebben te maken met een personeelstekort dat snel toeneemt. VCU uitzendbureaus proberen ook voor deze ondernemingen personeel te leveren. In het vierde kwartaal van 2017 nam het personeelstekort in deze sector toe van 12 naar 19 procent. Het lijkt er op dat het personeelstekort de komende tijd ook in de bouwnijverheid eerder zal toenemen dan zal afnemen. Dat komt omdat de productie in de bouw een stijgende lijn vertoond. Geen wonder dat er ook in de bouw steeds meer personeel wordt gevraagd en er steeds meer vacatures open komen te staan. Ook VCU uitzendbureaus en andere technische uitzendbureaus weten dit en zijn op dit moment druk bezig met het opleiden van sollicitanten tot bouwvakkers, elektromonteurs en installatiemonteurs.