Twintig procent ondernemers heeft personeelstekort in 2018

Een vijfde van de ondernemers in Nederland heeft te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Het tekort aan personeel wordt voor deze ondernemers als een probleem ervaren omdat hun bedrijfsactiviteiten daardoor worden afgeremd. Vanaf 2008 vind de waarneming met betrekking tot de personele bezetting bij bedrijven plaats door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds deze waarneming zouden nog niet zoveel bedrijven last hebben gehad van personeelstekorten.

Conjunctuurenquête Nederland
Dit bericht werd op donderdag 17 mei 2018 bekend gemaakt door een aantal instanties. De Kamer van Koophandel (KvK), EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW publiceerden de ontwikkelingen in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Zakelijke dienstverleners
Met name bij zakelijke dienstverlener is er een groot tekort aan personeel. In die sector heeft 31,9 procent van de ondernemers naar eigen zeggen te maken met dusdanige personeelstekorten dat hun bedrijfsvoering in het gedrang komt. Ook in andere sectoren is sprake van grote personeelstekorten. Hierbij kun je denken aan bedrijven in de communicatie en vervoer en opslag. Ook technische bedrijven, bouwbedrijven en de autohandel- en reparatie hebben te maken met personeelstekorten die de bedrijfsvoering in het gedrang brengt. In sommige sectoren is er echter nauwelijks sprake van een tekort aan personeel. Hierbij kun je denken aan de delfstoffenwinning waar de werkdruk is afgenomen vanwege teruglopende investeringen.

Uitzendbureaus
Niet alleen de organisaties die de Conjunctuurenquête Nederland hebben gepubliceerd merken het tekort aan personeel. Ook uitzendbureaus merken dat het steeds moeilijker wordt om de vacatures van hun opdrachtgevers in te vullen. Veel bedrijven zetten hun vacatures namelijk uit bij uitzendorganisaties. Uitzendbureaus merken echter dat het aanbod aan personeel afnemt op de arbeidsmarkt. Daarom worden er investeringen gedaan in omscholing, bijscholing en BBL.