Veel vacatures in de industrie in 2017 en 2018

Het tekort aan ervaren personeel in de industrie wordt steeds groter. Op vrijdag 8 december 2017 werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt dat veel bedrijven in de industriesector nog te kampen hebben met personeelstekorten. Van de industriebedrijven zou in het  vierde kwartaal van 2017 ongeveer 16 procent van de bedrijven een dusdanig personeelstekort hebben dat het de productie van het bedrijf belemmert.

Conjunctuurmeting
Vanaf de aanvang van de conjunctuurmeting in 1985 is het aantal bedrijven in de industrie dat een productiebelemmerend personeelstekort heeft niet zo hoog geweest. Toch is de werkgelegenheid in de industrie nog niet op het hoogste niveau in de afgelopen jaren. De industrie heeft namelijk ten opzichte van 2005 nog ongeveer 10 procent minder werknemers. De industriële sector heeft echter de komende tijd alleen maar grotere problemen met betrekking tot de personeelsvoorziening. Er is namelijk sprake van vergrijzing in de sector. Dat zorgt er voor dat verschillende ervaren personeelsleden gaan uitstromen uit de industrie op basis van leeftijd. Hierdoor komen waarschijnlijk meer vacatures open te staan.

Meer vacatures in industrie
Het personeelstekort neemt toe in de industrie vanwege de vergrijzing maar ook omdat er steeds meer productie wordt gedraaid. De vraag naar producten neemt namelijk toe. Bovendien wordt er in de industrie ook steeds meer geïnnoveerd. Robotisering en automatisering zorgt er voor dat er ook extra personeel nodig is. Onderhoudsmonteurs met kennis van PLC en SCADA zijn steeds belangrijker voor bedrijven in de industrie. Daarom staan er veel vacatures open voor onderhoudsmonteurs en storingsmonteurs bij bedrijven in deze sector. Sinds 2008 stonden er in de industrie nog niet zoveel vacatures open. Aan het einde van het derde kwartaal waren er per duizend ongeveer 23 vacatures.

Uitzendbureaus
Veel uitzendbureaus leveren tijdelijk personeel aan de industrie. Dat heeft te maken met het feit dat de industrie te maken heeft met productietoename. Kortstondige productietoename wordt vaak opgevangen door uitzendkrachten en andere flexkrachten. Als de productie voor langere tijd toeneemt zal een bedrijf er voor kiezen om personeel vast aan te nemen. Er wordt in de industrie steeds vaker gekozen voor het bieden van rechtstreekse contracten en vaste contracten. De industrie kan echter nog niet zonder de uitzendbureaus. Een uitzendbureau heeft vaak een groot netwerk waardoor de kans om een geschikte kandidaat voor een vacature te vinden groter wordt.

Opleidingen in de procesindustrie
Deze week werd ook duidelijk dat veel leerlingen die een opleiding hebben gevolgd in de procestechniek een grote kans hebben op werk. Procestechnici worden veel gevraagd in vacatures in de industrie. Echter worden in de industrie ook vacatures open gezet voor werknemers en sollicitanten met een achtergrond in de mechatronica en elektrotechniek. dat komt omdat veel processen geautomatiseerd zijn of geautomatiseerd worden. Daarvoor is technisch personeel nodig. Uitzendbureaus die technische uitzendkrachten hebben bemiddelen daarom ook voor deze technische vacatures bij opdrachtgevers in de industrie.