Kunnen er onbeperkt windmolens geplaatst worden in de Noordzee?

Het Nederlandse deel van de Noordzee is best wel omvangrijk. Daardoor zou je kunnen denken dat er in de zee bijna onbeperkt windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Toch is dit niet het geval. De zee is namelijk geen open gebied dat niet wordt gebruikt. De overheid en energiemaatschappijen moeten met verschillende factoren rekening houden als ze overwegen om windmolenparken aan te leggen. Allereerst moet men rekening houden met de infrastructuur op de bodem van de zee. Hier liggen onder andere kabels en pijpleidingen.

Door deze pijpleidingen wordt onder andere aardolie en aardgas naar verschillende punten getransporteerd. Verder zijn in de zee ook booreilanden aanwezig en andere offshore constructies. Bovendien is de Noordzee een belangrijk water waarover grote schepen goederen transporteren onder andere naar de Nederlandse havenstad Rotterdam. Naast al deze factoren speelt ook de visserij en de natuur een grote rol. Defensie gebruikt bepaalde delen van de zee als oefengebied. Daarom heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder al eens aangegeven dat het voor alle windmolenparken dringen wordt in de Noordzee. Er kunnen geen onbeperkte windmolenparken worden aangelegd.