Opening windpark Luchterduinen in de Noordzee 21-09-2015

Op 21 september 2015 is het windpark Luchterduinen in de Noordzee officieel geopend. Dit windpark bestaat uit 43 windmolens en is het derde windenergiepark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is geplaatst. Het windpark is op 23 kilometer van de kust bij Zandvoort en Noordwijk geplaatst. De eigenaren Mitsubishi en Eneco zijn hoopvol over het park. Zij geven aan dat het park ongeveer 150.000 huishoudens van stroom kan voorzien als het in gebruik is genomen.

Vermogen windpark Luchterduinen
Het vermogen van het park wordt op 129 megawatt per jaar geschat. Ten opzichte van andere windparken in zee is dat een behoorlijk getal. Offshore Windpark Egmond aan Zee dat in beheer is van Nuon/Shell levert 108 megawatt en het Prinses Amaliawindpark dat in beheer is van Eneco levert 120 megawatt. Deze parken werden opgeleverd in 2007 en 2008. In het energieakkoord zijn afspraken vastgelegd die er toe moeten leiden dat er voor de Nederlandse kust meer windparken worden aangelegd de komende jaren.

Reactie van Technisch Werken
Windmolens zijn de afgelopen maanden minder in het nieuws dan afgelopen jaar. Ondanks dat gaat de bouw van windmolenparken wel door. Duurzame energie moet ook de komende jaren de aandacht krijgen die het verdient. Het lijkt er op dat Europa zich echter meer zorgen maakt om andere problematiek. Dat zijn echter problemen die van minder lange duur zijn dan de klimaatproblematiek. Een probleem met het klimaat is een probleem dat de hele wereld aangaat. Daarom zal ook Nederland  een bijdrage moeten leveren aan de oplossing van de klimaatproblematiek. De vraag is echter of windmolens wel de beste oplossing zijn.