Vanaf 2019 tot 2030 wordt voor bijna 10.000 megawatt aan windmolens geplaatst op Noordzee

De komende jaren zullen steeds meer windmolenparken worden geplaatst op de Noordzee. Op dit moment zijn er plannen voor een nieuw windmolenpark van Vattenfall. Deze energieorganisatie wil een groot windmolenpark gaan bouwen op de Noordzee. Naast deze organisatie zijn er verschillende andere organisaties die ook windmolenparken willen gaan aanleggen op de Noordzee. In totaal zal er in de komende tien jaar voor ongeveer 10.000 megawatt aan windmolens worden geplaatst in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit aantal megawatt zal de gezamenlijke capaciteit worden van twaalf windparken. Door de aanleg van windmolenparken wordt Nederland minder afhankelijk van kolencentrales en kan de uitstoot van broeikasgassen omlaag.

Op dit moment wordt er in Nederland vanuit de windmolenparken op zee al ongeveer 11.000 megawatt aan elektrische energie opgewekt. Daar kan dus de komende tien jaar ongeveer 10.000 megawatt bijkomen. Dat is dus bijna een verdubbeling aan windenergie op de energiemarkt in Nederland. Dat is goed nieuws want de doelstellingen in de klimaatakkoorden zijn duidelijk. Zo moet Nederland in 2030 in totaal ongeveer 70 procent van al haar elektriciteit en 37 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen halen. Deze doelstelling lijkt nu nog ver weg maar met de aanleg van grote windmolenparken komt deze doelstelling wel in bereik. Alleen is niet iedereen blij met de aanleg van grote windmolenparken.