Kadaster huishoudens met gezamenlijk inkomen van 35.000 konden in 2021 nauwelijks een woning kopen

Volgen een onderzoek van het Kadaster kunnen huishoudens in Nederland met een inkomen tot 35.000 euro per jaar nauwelijks een woning kopen in Nederland. Mensen die nog wel een woning kunnen kopen moeten vaker meer gaan lenen om de woning te kunnen betalen. Door het beperkte aanbod aan woningen zijn de prijzen hoger geworden het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk een logische ontwikkeling van vraag en aanbod. Toch komen steeds meer mensen door deze marktwerking op de woningmarkt in de problemen. Ze merken dat ze klem komen te zitten. Als mensen een gezinsuitbreiding krijgen worden woningen soms te klein. Ook bij het verhuizen naar een andere stad of dorp vanwege het werk komt men er achter dat het niet eenvoudig is om een nieuwe woonruimte te vinden. Kopen wordt voor steeds meer mensen onmogelijk. Daarnaast moeten steeds meer mensen genoegen nemen met een woning die niet geheel past bij de woonwensen. Mensen kunnen dus niet meer hun ‘droomhuis’ kopen.

Mensen die wel in staat zijn om een woning volgens hun dromen te kopen moeten bijna de jackpot van een loterij hebben gewonnen of op een andere manier over veel geld kunnen beschikken. De overheid wil in 2022 de woningmarkt hervormen en ongeveer 100.000 woningen op jaarbasis laten bijbouwen. Een ambiteus plan maar de praktijk is vaak weerbarstig. Je kunt wel woningen willen bouwen maar je hebt ook bouwgrond nodig. Dat is vaak afhankelijk van gemeentebeleid. Daarnaast zijn ook de bouwmaterialen op dit moment zeer schaars. Dat zorgt er voor dat de prijs van het bouwen van een nieuwe woning ook omhoog is geschoten. Het personeel in de bouw verdient overigens ook meer omdat vakmanschap in de bouw beter wordt betaald nu ook de arbeidsmarkt krapper is geworden. Door al deze ontwikkelingen komt de woningmarkt nog steeds niet uit de problemen. Pas als bouwen goedkoper wordt en in grote delen van Nederland mogelijk is kan de woningmarkt meer lucht krijgen.