De wet DBA is sinds 2016 de opvolger van de VAR

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is ingevoerd in 2016 ter vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De doelstelling van DBA is het bieden van duidelijkheid over de werkrelatie van de zelfstandige zonder personeel. Het is belangrijk dat een zzp’er echt een opdracht uitvoert waar hij of zij zelf de leiding over heeft. Er is dus geen werkrelatie tussen werkgever en werknemer. In plaats daarvan is er sprake van een bedrijf die als opdrachtgever functioneert en een zelfstandig ondernemer die als opdrachtnemer de opdracht aanneemt. De overheid is bezorgd over de arbeidsrelatie die zzp’ers hebben met de werkgevers in Nederland.

Er kan namelijk ook sprake zijn van een arbeidsrelatie in de vorm van werknemer tot werkgever. Dan is de zzp’er niet zelfstandige opdrachtnemer maar in feite een werknemer die werkzaamheden uitvoert voor een werkgever. Dan is er dus sprake van werkgeverschap en dus niet van inlening van een zzp’er. Men noemt dit ook wel een schijnconstructie. Het aantonen van een schijnconstructie is lastig. Als de overheid het hard kan maken dat er sprake is van een schijnconstructie dan kunnen zowel de zzp’er die feitelijk als werknemer wordt beschouwd, als de opdrachtgever die feitelijk als werkgever wordt beschouwd beboet worden. Schijnconstructies zijn namelijk verboden.