Huishoudens met gezamenlijk jaarinkomen van 35.000 euro kunnen eind 2021 nauwelijks een huis kopen

De huizenprijzen zijn in 2021 zo hard gestegen dat steeds meer mensen niet of nauwelijks in staat zijn om een woning te kopen. Een huishouden met bijvoorbeeld een gezamenlijk jaarinkomen van 35.000 euro of lager kon in 2021 nauwelijks een woning aanschaffen. Zelfs mensen die een gezamenlijk inkomen hebben van 60.000 euro konden slechts voor dertig procent van de woningen die te koop stonden in aanmerking komen op basis van het huidige woningaanbod. Dit heeft het Kadaster bekend gemaakt op basis van een onderzoek.

Tijdens het onderzoek heeft het Kadaster gekeken naar cijfers over de woningmarkt in de jaren 2017 tot en met 2021. Uit deze cijfers is naar voren gekomen dat koopwoningen voor steeds minder mensen betaalbaar worden. De onderzoekers hebben aangegeven dat mensen met een inkomen van 35.000 of lager nauwelijks nog een woning kunnen aanschaffen. De grootste moeilijkheden op de woningmarkt zijn in de vier grote steden namelijk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Dat is in feite ook logisch want in die grote steden zijn de prijzen van woningen in verhouding tot de rest van Nederland ook het hoogste.

Op dit moment kan een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 60.000 euro nog maar 37 procent van de woningen in Nederland betalen. Dat percentage was ongeveer vier jaar terug nog ongeveer 65 procent. In de grote steden kan men met een dergelijk gezamenlijk inkomen slechts voor 21 procent van de koopwoningen in aanmerking komen. Ook dit percentage lag vier jaar geleden nog hoger namelijk op 52 procent. De problemen met betrekking tot de betaalbaarheid van koopwoningen zit vooral in het feit dat de prijzen van koopwoningen steeds duurder zijn geworden. Dit is natuurlijk marktwerking want een laag aanbod en een grote vraag heeft meestal een prijsstijging tot gevolg. Al helemaal wanneer de hypotheekrente de afgelopen tijd bijzonder laag is gebleven. Daar komt nu echter verandering in omdat verschillende hypotheekverstrekkers hebben besloten om de hypotheekrente te verhogen.