Kabinet verstrekt extra informatie over zzp-wet in januari 2017

Het kabinet heeft gemerkt dat veel bedrijven en zelfstandigen zonder personeel worstelen met de informatie over de tewerkstelling en het inlenen van zzp’ers. Er is veel onduidelijkheid over wat wel en wat niet mag als een bedrijf besluit om een zzp’er in dienst te nemen. De onduidelijkheid is zo groot dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft besloten om bedrijven niet te hard af te rekenen als ze onbewust en onbedoeld de nieuwe zzp-wet overtreden. Er is een periode van overbrugging afgesproken maar dat lost de onduidelijkheid op de arbeidsmarkt niet op.

Daarom is de staatssecretaris van plan om halverwege januari 2017 een brief te sturen en met brancheorganisaties in gesprek te gaan. De inhoud van de brief en de gesprekken moet er voor zorgen dat de onzekerheid en onduidelijkheid die bestaat over de nieuwe zzp-wet wordt opgehelderd. Op donderdag 8 december 2016 heeft Eric Wiebes nogmaals benadrukt dat “een beetje een normaal bedrijf” niet bang hoeft te zijn dat er heffingen en boetes worden opgelegd tot in ieder geval 1 januari 2018 als er zzp’ers worden ingehuurd.

Wat hij precies verstaat onder “een beetje een normaal bedrijf” is niet geheel duidelijk. Wel geeft hij aan wat hij verstaat onder “kwaadwillende”. Dit zijn in zijn ogen opdrachtgevers die willens en wetens schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Deze kwaadwillende bedrijven zullen vanaf 1 mei 2017 wel worden aangepakt. De controle en handhaving van de zzp-wet  gaat zich richten op “ernstigste gevallen” aldus Wiebes. De huidige werkwijze is volgens hem geen definitieve oplossing, de werkwijze dient te overbrugging. Ondertussen zal de overheid zoeken naar structurele oplossingen.