Overheid wil biomassasubsidie kolencentrales schrappen in 2017?

De Tweede Kamer heeft in het verleden besloten om kolencentrales subsidie te geven als in deze centrales biomassa zou worden meegestookt. Het meestoken van biomassa zoals houtsnippers zou CO2 neutraler zijn dan het verstoken van kolen. Nu wil de regering dat de subsidie voor het meestoken van biomassa in kolencentrales zal worden stopgezet.

Er werd in de Tweede Kamer over gestemd en een kleine meerderheid schaarde zich donderdag achter het voorstel van PvdA-Kamerlid Jan Vos. Hij wil de biomassasubsidie schrappen en sprak van een ”houtsnippersubsidie”. Deze ssubsidie is achterhaald. De overheid subsidieert de opwekking van duurzame energie.

Uitbaters van kolencentrales die biomassa, zoals houtsnippers, meestoken in hun centrales kunnen nu ook nog aanspraak maken op deze subsidies. Een kleine meerderheid van de Kamer wil dit nu stopzetten. De personen die het voorstel tot stopzetten van de houtsnippersubsidie indienden geven aan dat de  grondstofkosten voor de biomassa de komende jaren stijgen. De kostprijs van wind- en zonne-energie zullen juist dalen de komende tijd.