Internationale klimaattop maandag 6 november 2017 gestart

Op maandag 6 november 2017 is de internationale klimaattop gestart in de Duitse stad Bonn. Net als bij andere klimaattoppen zijn veel mensen benieuwd wat de uitkomst of de uitkomsten zullen zijn van deze klimaattop. Daarbij is men vooral benieuwd naar de koers van Amerika. Daardoor gaat veel aandacht uit naar de Amerikaanse delegatie. De Amerikaans president Trump heeft al geruime tijd geroepen dat hij het klimaatakkoord van Parijs zou willen stappen. Het is echter op dit moment onmogelijk voor Amerika om deze stap te maken. Een uittreden van Amerika uit het Klimaatakkoord van Parijs kan pas na de volgende presidentsverkiezingen. Dat zorgt er voor dat Trump niet officieel uit het Klimaatakkoord van Parijs kan stappen.

Amerika op de Klimaattop
Daardoor vragen veel mensen zich af wat de Amerikaanse onderhandelaars in de tussentijd zullen doen. De voorzitter van de Amerikaanse delegatie is Thomas Shannon, hij is een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is Amerika nog steeds een volwaardige deelnemer van het Klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft een positieve kant maar ook een negatieve kant. Amerika zal namelijk altijd een bijdrage kunnen leveren aan de gesprekken met betrekking tot het Klimaatakkoord. Dat zorgt er voor dat ze processen kunnen goedkeuren maar ook frustreren. Dit geeft ook oud-onderhandelaar Maas Goote aan. Maas Goote is een Nederlandse jurist en was klimaat-onderhandelaar namens de Europese Unie in Kopenhagen (2009). In die Deense stad kwamen de staatshoofden met elkaar samen om te onderhandelen over het klimaat net als later in Parijs gebeurde tijdens een klimaattop.

Beslissingen en besluitvorming Kilmaattop
Alle beslissingen met betrekking tot de klimaattop moeten volgens Maas Goote met een volledige consensus genomen worden. Dit houdt in dat iedereen achter de plannen moet gaan staan anders gaan de plannen niet door. Als de Amerikanen besluiten om tegen bepaalde plannen te stemmen dan gaan die plannen niet door. Het is volgens Goote echter moeilijk te voorspellen of de Amerikanen zover zullen gaan. Volgens Maas Goote is het moeilijk om de uitkomst van de klimaatonderhandelingen te voorspellen maar het voorspellen van Trump op dit gebied wordt door hem al helemaal “ondoenlijk” genoemd.

Besluitvorming vertragen
Trump vind het Klimaatakkoord van Parijs niet eerlijk. Hij geeft aan dat de Amerikanen vooral last hebben van dit akkoord. China zou er volgens hem veel beter af komen en dat is volgens hem oneerlijk omdat Amerika dan minder goed kan concurreren. Daarom wil Trump graag opnieuw de onderhandeling aangaan en eerlijker afspraken maken. Het openbreken van de verdragstekst is volgens Goote echter kansloos. Als het contract zou worden gewijzigd is het hele Klimaatverdrag onderuit gehaald. Er moet echter nog wel veel uitgewerkt worden met betrekking tot het Klimaatverdrag. Deze besluiten m.b.t. de uitwerking kunnen echter door Amerika wel gefrustreerd worden omdat ieder land dat deelneemt aan het Klimaatakkoord ook unaniem achter de besluiten moet staan. Zo kan Amerika de besluitvorming gijzelen. Het is echter momenteel moeilijk te zeggen of Amerika zover zou willen gaan.