Wat is een woningcorporatie?

Een woningcorporatie wordt ook wel een woningbouwcorporatie of wooncorporatie genoemd en is een organisatie die woningen laat bouwen en ze vervolgens beheert of verhuurd tegen een redelijke prijs. De woningen van een woningcorporatie zijn vaak kwalitatief goed en bieden dikwijls ook mogelijkheden voor mensen die niet veel geld te besteden hebben. In dat laatste geval spreekt men ook wel over sociale woningbouw. Sinds 2015 is de rol van de woningcorporaties vastgelegd in de herziene Woningwet. In deze Woningwet worden woningcorporaties aangeduid als een toegelaten instelling.

Sociale woningbouw
Bij sociale woningbouw zijn de huuropbrengsten voor een woningcorporatie niet rendabel genoeg ten opzichte van de zogenaamde stichtingskosten van de woningen. Uiteraard zou het bouwen en verhuren van zogenaamde sociale huurwoningen er voor zorgen dat de woningcorporatie in financiële moeilijkheden zou komen als niet de overheid financieel zou bijspringen. De overheid heeft in sociale woningbouwprojecten vaak de rol van financier en tevens van toezichthouder en regelgever. De woningbouwcorporatie had dan vaak de rol van organisator en opdrachtgever van de woningbouw zelf. Dit zorgde er voor dat de woningbouwcorporaties een belangrijke of misschien zelfs wel een  centrale rol in de volkshuisvestingssector hebben gekregen.

Soorten woningcorporaties
Er zijn verschillende woningcorporaties in Nederland. Een groot deel van deze woningcorporaties zijn verenigingen of waren oorspronkelijk verenigingen. Dit waren de zogenaamde woningbouwverenigingen. Er zijn echter ook woningbouwcorporaties die oorspronkelijk vanuit een vennootschap zijn ontstaan of vanuit een stichting, daarom spreekt men ook wel van woningstichtingen. Sommige woningcorporaties worden daarom woningstichting genoemd. Met betrekking tot het juridische aspect is het wel belangrijk om te weten of er sprake is van een woningstichting of woningvereniging. Bij een vereniging wordt het bestuur namelijk democratisch gekozen uit de leden. Als de woningbouwcorporatie echter een woningstichting of een vennootschap is zal dit niet het geval zijn.