Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant maken hun woningen brandveiliger in 2017

Woningcorporaties in Gelderland en Noord-Brabant gaan de woningen en gebouwen waarvoor ze verantwoordelijk zijn brandveiliger maken. Dit doen ze in samenwerking met de plaatselijke brandweer. Het bericht werd bekend gemaakt door Aedes de branchevereniging voor woningcorporaties. Aedes houdt de vorderingen van dit project in de gaten. De ervaring die de woningcorporaties opdoen in het brandveiliger maken van hun woningen en gebouwen kan worden gebruikt in de samenwerking met andere regio’s.

Bouwbesluit en brandveiligheid
De bouwbesluiten van 2003 en 2012 hebben er voor gezorgd dat veel woningen al brandveiliger zijn geworden. Dit maakte Ronald van Londen van woningcorporatie Woonstede in Gelderland bekend. In veel gebouwen zijn al rookmelders geïnstalleerd en zijn ook brandwerende voorzieningen aangebracht. Verder zijn er ook vluchtroutes duidelijk aangebracht. Het is echter van belang dat men niet alleen naar gebouwen (utiliteit) kijkt.

Frank Huizinga van Brandweer Nederland geeft aan dat veel voorzieningen worden aangebracht in nieuwe gebouwen. De bestaande bouw moet meer aandacht krijgen. De brandveiligheid met betrekking tot de bestaande bouw krijgt doormiddel van het Bouwbesluit gen wettelijke kaders met betrekking tot het plaatsen van bijvoorbeeld rookmelders.

Brandveilig gebruiken van woning
Wanneer een woning is voorzien van brandmelders en brandwerende materialen zijn belangrijke stappen gezet maar het brandveilig gebruiken van een woning is ook belangrijk. Daarbij moet ook gekeken worden naar de bewoners die op een veilige manier gebruik moeten maken van hun woning en de voorzieningen. Daarbij kun je denken aan het tijdig vervangen van batterijen van de rookmelders maar ook het voorkomen van brand door niet te roken en zorgvuldig om te gaan met de kookinstallatie(s). Ook het voorkomen van kortsluiting door gebruik te maken van goedgekeurde elektriciteit verbruikende producten zoals wasmachines, drogers, ovens, koelvriesinstallaties enzovoort.

Vluchtroutes in woningen
Een ander aspect is het vluchten uit de woning bij brand of andere ernstige calamiteit. Het ontvluchten van de woning moet veilig gebeuren. Daarom moeten vluchtroutes duidelijk in kaart zijn gebracht. Mensen die moeilijk ter been zijn moeten ook kunnen vluchten. Dit houdt in dat er geen drempels moeten zijn of drempels die zo laag zijn dat rollators er makkelijk overheen kunnen rijden. Verder moeten meubels en andere obstakels niet in de weg staan van een veilige route om het gebouw of de woning te verlaten bij een brand. Dit zijn aspecten waar de bewoners of de bezoekers van de woning rekening moeten houden.