Innovatieve omslag van Nederland in de industrie?

De Hannover Messe is de grootste industriebeurs ter wereld. Dit jaar, 2014, mag Nederland als partnerland optreden op deze beurs. Tijdens deze beurs wordt de nadruk gelegd op het belang van innovatie van de industriesector. De meningen over het Nederlandse innovatiebeleid zijn duidelijk verdeeld. De FME toonde eerder kritiek op het Nederlandse beleid met betrekking tot innovatie in de industrie. De FME zou ten opzichte van Duitsland achterop raken als het gaat om nieuwe technieken in de industrie. Volgens de FME heeft Duitsland al veel eerder de beslissing genomen op strategisch te investeren in de industrie.

Premier Rutte verdedigde het Nederlandse innovatiebeleid tijdens de Hannover Messe. Hij gaf aan dat in Nederland vijf jaar geleden een innovatieve omslag is ontstaan. Deze omslag zou op dit moment al voor resultaten zorgen.  De reactie van de premier staat hiermee vrijwel haaks op de bezorgdheid van de FME. De FME is een ondernemersorganisatie bedoelt voor bedrijven in de technologische industrie. Hier zijn ongeveer 2.400 bedrijven bij aangesloten. Dit zorgt er voor dat de FME een goed beeld kan geven van de ontwikkelingen in de industriële sector. De FME gaf in haar bericht met name aan dat Nederland veel te veel de focus heeft gelegd op de dienstensector en minder gericht is op de maakindustrie.

Dit wordt door premier Rutte erkend. Volgens hem is het echter nog niet te laat. Hij benoemde daarbij dat Nederland in Europa nummer één is met betrekking tot het aantrekken van Europese innovatiefondsen. Dit gegeven ziet hij als een teken dat het omslagpunt in innovatie dat vijf jaar geleden in werking is gezet nu resultaten opbrengt voor Nederland. Volgens de premier moet Nederland met meer trots over de eigen innovaties praten.

Nederland op de Hannover Messe
Op de Hannover Messe waren 270 Nederlandse bedrijven aanwezig. Deze bedrijven presenteerden op deze beurs hun nieuwe uitvindingen. Deze uitvindingen waren met name gericht op watertechnologie, vervoer en energie. Nederland wil de Hannover Messe vooral gebruiken om zichzelf te promoten als innovatieland. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de goeden economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Omdat meer dan vijfentwintig procent van de export uit Nederland bestemd is voor Duitsland is het meer dan wenselijk dat de handelsbetrekkingen in stand worden gehouden of nog verder worden verbeterd.

Reactie van Technisch Werken
Als techniek en politiek bij elkaar samen komen ontstaat er meestal een soort spanningsveld. De techniek is met name gericht op concrete zaken en feitelijke ontwikkelingen. De politiek is met name gericht op het promoten van je eigen land. Dit komt duidelijk naar voren op de Hannover Messe. Nederland heeft op innovatief gebied zeker wat gedaan de afgelopen jaren. Daarmee heb je de positie van Nederland als kenniseconomie in de wereld nog niet meteen gered.

Van oudsher heeft de Nederlandse politiek veel meer binding met de dienstverlenende sector. Met name de bankensector is een populaire sector die zeer nauwe banden heeft met de politiek. Een aantal maal heeft de politiek een bank financieel moeten ondersteunen om faillissementen te voorkomen. Desondanks hebben veel banken het bonusbeleid niet of nauwelijks verandert. Dit zorgde er voor dat sommige matig presterende bestuurders toch nog veel bonusgeld konden ontvangen terwijl hun bank door de politiek gered moest worden. De tomeloze inhaligheid van de bestuurders van banken werd maar weer eens bevestigd.

De technologie heeft de afgelopen jaren veel minder de aandacht gekregen van de overheid. Er werd wel veel geroepen door de overheid maar er werd weinig daadwerkelijk geïnvesteerd. De investeringen in de technologie zijn zeker zeer gering geweest wanneer men deze afzet tegen de investeringen in de financiële dienstverlening.

Premier Rutte heeft tijdens de Hannover Messe een mooi verhaal gehouden en doet daarmee voorkomen dat de ontwikkelingen in de technologie ook voor een belangrijk deel te danken zijn aan de regering van Nederland. Dit valt te betwijfelen. Veel investeringen zijn vooral te danken aan techneuten die, ondanks alle moeizame regels en procedures in Nederland, er in weten te slagen om iets nieuws op de markt te zetten. Dat de politiek dan vervolgens ten dele met de eer op wil strijken moet een bittere bijsmaak geven.