Chemische industrie in Nederland investeert in groene chemie

Groene energie is een bekend begrip geworden in Nederland. Tegenwoordig wil men in alle technieken en industrieën milieu verantwoord ondernemen. Daarbij moeten nieuwe innovaties en technologieën worden doorgevoerd.  Ook in de chemische industrie wil men in de komende drie tot vijf jaar investeringen doen. Het gaat hierbij om een miljard euro die geïnvesteerd gaat worden in fabrieken die suikerbieten moeten verwerken tot chemicaliën. Woensdag 3 december 2014 werden in Het Financieele Dagblad de verwachtingen gepubliceerd van experts op het gebied van duurzame economische ontwikkeling van Rabobank en van het adviesbureau Deloitte.

De experts verwachten dat het besluit van de Europese Unie om per 1 oktober 2017 de suikerquotaregeling te schrappen een belangrijke aanzet zal zijn voor de nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de ontwikkeling en implementatie van groene chemie zal goed moeten worden samengewerkt met de suikersector. Door het schrappen de suikerquotaregeling zal de prijs van suikerbieten waarschijnlijk gaan dalen. Door de daling van de prijs van suikerbieten worden deze bieten een interessante grondstof voor de chemische industrie.

De energiesector zoekt daarnaast voor alternatieve brandstoffen waarmee olie vervangen kan worden. De doelstelling is dat in 2030 ongeveer vijfentwintig procent van al het olieverbruik wordt vervangen door nieuwe minder milieubelastende alternatieve brandstoffen. Op dit moment wordt gekeken naar locaties waar fabrieken gebouwd zouden kunnen worden voor de productie van nieuwe groene brandstoffen. De provincies Noord-Brabant en Groningen overwegen om een dergelijke fabriek te bouwen.

Reactie van Technisch Werken
Er zijn verschillende groene brandstoffen met een gunstige energiebalans. Voorbeelden van biobrandstoffen met een gunstige energiebalans zijn maïs en suikerriet. Maïs wordt vooral in Amerika verbouwd en suikerriet in warme streken. In Nederland worden verhoudingsgewijs veel suikerbieten verbouwd. Als suikerbieten goedkoper worden zullen deze bieten ook een rendabele biobrandstof kunnen vormen. Het is goed dat daar in Nederland serieus naar wordt gekeken. De ontwikkelingen kunnen gunstig zijn voor het milieu en daarnaast kunnen ze goed zijn voor werkgelegenheid in de regio’s waar de fabrieken worden gebouwd en in gebruik worden genomen.