Focus op innovatie en technisch recruitment in 2014

Op de Hannover Messe die begin april 2014 plaatsvond namen 270 Nederlandse bedrijven deel. Deze bedrijven gebruikten deze grootste industriebeurs ter wereld om hun nieuwe uitvindingen te tonen aan een breed publiek. Het is goed dat Nederlandse bedrijven aan andere landen hun uitvindingen tonen. Hierdoor wordt Nederland als innovatieland gepromoot. Dat is ook wat premier Rutte benadrukte tijdens de beurs: Nederland moet zijn innovaties meer tonen en moet daarnaast ook trots zijn op deze innovaties. Trots is geen Nederlandse eigenschap. Een bescheiden houding wordt in Nederland meer gewaardeerd dan trotse houding. Binnen de techniek is dat al helemaal het geval. Over het algemeen zijn de mensen die trots zijn op innovaties de mensen die zelf weinig of geen enkele bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming er van. Hierop is premier Rutte geen uitzondering. Dit neemt echter niet weg dat de focus in 2014 en daarna op innovatie gericht moet zijn.

Dienstverlening en industrie
Ondanks de verhoudingsgewijs geringe investeringen in de techniek zullen bedrijven in de Nederlandse industrie er voor moeten zorgen dat nieuwe producten op de markt worden gebracht. De afgelopen jaren is dit in Nederland in vergelijking tot andere landen zoals Duitsland onvoldoende gebeurd. De dienstensector heeft in Nederland volop de aandacht gekregen. Nederland kan echter niet alleen van dienstverlening leven. Door de focus alleen te leggen op dienstverlening wordt Nederland een kwetsbare economie. De industrie moet voor Nederland belangrijker worden.

Kennis inkopen
Nederlandse producten moeten een hoge mate van aantrekkelijkheid hebben voor potentiële kopers wereldwijd. Daarvoor zijn hoogwaardige technologieën nodig. Bedrijven proberen kennis in te kopen om nieuwe producten te maken. Dit kan op verschillende manieren. Veel Chinese bedrijven kiezen er voor om bedrijven in andere landen met hoogwaardige technologieën over te kopen. Andere landen proberen juist de ingenieurs van hogere technische scholen aantrekkelijke banen aan te bieden zodat ze indien nodig bereid zijn om te verhuizen naar een ander land.

Technisch recruitment
Bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om goed opgeleid technisch personeel te werven. Sommige bedrijven lukt dit op eigen kracht. Naarmate de beoogde vacatures specialistischer zijn kan een bedrijf ook breder gaan kijken dan in het eigen netwerk. Recruitmentbureaus in de techniek merken in 2014 een toenemend aantal opdrachten van bedrijven om op zoek te gaan naar technisch personeel op HBO en universitair niveau. Headhunters en uitzendbureaus maken deze ontwikkelingen net als de traditionele recruitmentbureaus ook mee. Hoger opgeleid technisch personeel kan over het algemeen vrij snel een baan vinden terwijl uitvoerend technisch personeel moeite heeft om werk te vinden. Hierbij dient wel onderscheid te worden gemaakt in specialisaties. Uitvoerend personeel in een speciale technische richting kan nog steeds rekenen op een groot vacatureaanbod. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan allround onderhoudsmonteurs die ook verstand hebben van PLC-software. Verder blijft er in de techniek een vraag bestaan naar verspaners zowel op conventioneel als CNC gebied.

Investeren in technologie
Het stijgend aantal aanvragen naar hoog opgeleid technisch personeel maakt duidelijk dat het belang van innovatie in Nederland wel degelijk wordt erkend. Nu moet de overheid er voor zorgen dat het investeringsklimaat in Nederland gunstig is voor bedrijven die nieuwe technologieën willen ontwikkelen en implementeren.  De regeldruk is in Nederland nog steeds aanwezig. Daarnaast zijn veel banken en financiële instellingen nog niet van harte bereid om te investeren in bedrijven die nieuwe ontwikkelingen en producten op de markt willen brengen. Dit heeft voor een deel te maken met gebrek aan kennis. Bij een bank dient iemand die een lening wil hebben van te voren duidelijk te kunnen maken hoeveel rendement wordt verwacht. Wanneer het innovaties betreft is het over het algemeen moeilijk om van te voren daadwerkelijk helderheid te geven over het verdienmodel. De meeste medewerkers in de financiële dienstverlening hebben onvoldoende technische kennis om te kunnen doorgronden of een bepaald concept in de techniek daadwerkelijk haalbaar is of niet.