Gasunie gaat meedoen met bouw energie-eiland tot 2050

Gasunie gaat zich aansluiten bij het consortium energie-eiland. Dit consortium is gevormd door de netbeheerders TenneT Nederland, TenneT Duitsland en het Deense Energinet. Dit samenwerkingsverband heeft ambitieuze plannen voor de Noordzee. In deze zee willen ze verschillende kunstmatige eilanden realiseren. Deze eilanden moeten worden aangelegd zodat daar duizenden windmolens uit windmolenparken op zee kunnen worden aangesloten. Het gaat dan met name om windmolens die ver uit de kust zijn gebouwd.

Power-Link-eilanden voor windmolens
Voor de windmolens die ver van de kunstlijn zijn geplaatst is het belangrijk dat er zogenaamde stroomknooppunten worden geplaatst. Deze stroomknooppunten zullen rond 2050 moeten worden gerealiseerd in de Noordzee.

De stroomknooppunten krijgen de naam Power-Link eiland. Deze Power Link-eilanden moeten op de Doggersbank worden gebouwd en daar uit het water verrijzen. Als de Power-Link-eilanden klaar zijn moeten verschillende windmolenparken hier op worden aangesloten. Dit kan het startpunt vormen voor stroomkabels die geplaatst zijn tussen de Noordzeelanden en de windmolenparken op zee.