Bouw van windpark gaat door in Drenthe vanaf 2018?

Er zijn plannen om in Drenthe een groot windmolenpark te bouwen. Tegen deze bouw zijn echter bezwaren ingediend. De Raad van State heeft echter de genoemde bezwaren ongegrond verklaard. Tegenstanders hadden beweerd dat er geen draagvlak is voor de 45 windmolens die zouden worden geplaatst in het windmolenpark. Volgens de Raad van State is het gebrek aan draagvlak onder de bevolking op zich geen reden om de bouw van het windpark tegen te houden.

Energietransitie
De Raad van State verklaard: “Er is geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat”. Voor de bouw van windmolenparken spelen meer belangen een rol dan het draagvlak van de lokale bevolking. Het gaat om de energietransitie die het noodzakelijk maakt om windmolens en andere energievoorzieningen te treffen. Als de energietransitie niet succesvol wordt zal Nederland afhankelijk blijven van kolencentrales en dat is zeker geen optie.

Belangen afwegen
Er moeten verschillende belangen worden afgewogen. Het belang van de omwonenden en het belang van de energietransitie is slechts één belangenafweging. De zelfvoorziening van de Nederlandse energiesector is ook van belang. We moeten onze eigen energie opwekken en minder energie uit het buitenland kopen.

Windmolenparken
Het windmolenpark moet worden gebouwd in de Drentse gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. In totaal zouden er 45 windturbines moeten worden gebouwd. Dat maakt het windmolenpark tot één van de grootste windmolenprojecten in Nederland op de vaste wal. Er is echter felle weerstand tegen de bouw turbines. Toch kunnen de windmolens gezamenlijk 150.000 huishoudens jaarlijks van elektrische energie voorzien.