Voorzitter Taskforce Bouw positief over milieudoelstelling 2050

Voorzitter Wientjes van de Taskforce Bouw heeft in een reactie aangegeven dat hij niet negatief is over de doelstelling die is opgesteld voor 2050 met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen en woningen. In dat jaar moeten namelijk alle acht miljoen gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. De voorzitter van Taskforce Bouw heeft het over een enorme inspanning.

Verduurzamen
Toch kan het verduurzamen in een versnelling terecht komen. Als het proces eenmaal aan de gang is kan het heel snel gaat aldus Wientjes. De energietransitie krijgt in Nederland veel aandacht. Wientjes is oud-werkgeverstopman en is nu voorzitter van de taskforce die de verduurzaming van het Nederlandse gebouwenbestand moet gaan stimuleren. Woningen en utiliteitscomplexen moeten energieneutraal worden voor 2050.

Energietransitie
Deze energietransitie moet echter in stappen worden gedaan. Daarbij is misschien ook een dwingende aanpak noodzakelijk. Zo zouden huurwoningen gedwongen moeten worden aangepast zodat deze woningen energieneutraal worden. Ook zouden pensioenfondsen een rol kunnen hebben in het verduurzamen van scholen en particuliere woningen. Pensioenfondsen zouden geld moeten investeren in het verduurzamen van schoolgebouwen aldus Wientjes. Dit geld moet onder andere worden besteed aan de bouw van energieneutrale schoolgebouwen.

Ambitieuze plannen
De plannen van Taskforce Bouw zijn ambitieus maar deze taskforce kan echter adviezen geven daadwerkelijke beslissingen moeten op dit gebied toch door de overheid in combinatie met het bedrijfsleven en organisaties worden genomen. Hierbij kun je denken aan organisaties zoals pensioenfondsen maar ook woningcorporaties el (lokale) overheden. Deze organisaties zijn niet allemaal even positief gestemd over de plannen van de voorzitter van Taskforce Bouw.