Europese autoproducenten willen CO2-uitstoot auto’s verder terugdringen tot 2030

De laatste maanden zijn steeds meer autoproducenten in het nieuws geweest met betrekking tot het verduurzamen van de autosector. Voorbeelden hiervan zijn Mercedes Benz en Volkswagen. Autoproducenten vragen zich af hoe ze er zo goed mogelijk voor kunnen zorgen dat fossiele brandstoffen zoveel mogelijk kunnen worden vervangen door elektriciteit. Auto’s moeten namelijk minder CO2 uitstoten. Daarvoor worden doelstellingen opgesteld.

Een voorbeeld van deze doelstelling kwam naar voren op woensdag 13 september 2017. De Europese autofabrikantenassociatie ACEA gaf toen aan dat de Europese automakers willen dat auto’s in 2030 in totaal 20 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021. Voorzitter Dieter Zetsche heeft het over een ”stevige reductie” van de CO2 emissie. De reductie is daarnaast ook in lijn met de reductie die in andere sectoren zal worden verwacht.

Het voorstel van de ACEA is echter wel verbonden aan voorwaarden. De auto-industrie kan de reductie van CO2 niet alleen bewerkstelligen. Zo moet het elektrisch rijden populairder worden. De elektrische automodellen zijn al in ontwikkeling maar de oplaadinfrastructuur zal moeten worden uitgebreid. Ook de investeringen op dit gebied zullen moeten toenemen. Daarvoor is de autosector afhankelijk van overheden en elektriciteitsleveranciers.